Информационен бюлетин
Брой 12(36), декември 2006

Новини
Ралица Кацарска, ПДИ

Организацията Statewatch1 публикува доклада на Комисаря по информацията във Великобритания “Защитаване личната информация на децата”2. Темата е изключително важна, защото в законодателството за защита на личните данни (на европейско и национално ниво) няма изрично разграничаване на данните на възрастните и на децата. Много въпроси за управлението на информацията, свързана с децата, са трудни и пораждат деликатни решения. Докладът разглежда фактите, проблемите и мерките, които трябва да се предприемат, за да се постави граница на неприкосновеността на детската информация, която държавата не може да прекрачва.

Китайското правителство подготвя правила за повишаване на прозрачността в управлението, включително и разкриване на търговска информация, която в момента е поверителна, съобщи “Ройтерс”. Осведомителната агенция “Чинхуа” информира, че предложените регулации за свобода на информацията “ще гарантират напълно правото на гражданите да знаят, при условие че се защитят държавните тайни”. Китайската дефиниция за държавна тайна е твърде широка и управляващата комунистическа партия казва твърде малко дори на пресконференции. Китай е известен с преследването на журналисти за разпространение на държавна тайна след разкриването на нередности и политически спекулации; с цензурата на сайтове и национални медии. Ръководителят на отдел “Планиране” в Националната служба за информация призова за бързото изготвяне и приемане на правилата и поправка на Закона за държавната тайна. “Чинхуа” обаче, не споменава кога те ще бъдат готови.

Словашката асоциация “Граждани и демокрация” разпространи информацията, че депутати от словашкия парламент са предложили проект на закон, според който протоколите от заседанията на кабинета (или записи от заседанията) ще бъдат тайна. Те са на мнение, че разговорите и дискусиите на министрите имат “поверителен” характер и достъпът до тях трябва да бъде ограничен. Ето какво отговориха някои от членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията на запитването на словашките си колеги относно режима в другите страни.
- В Ямайка, според Закона за достъп до информация, документите на кабинета не се разкриват.
- В Индия разпоредби в Закона за правото на информация разрешават достъп до материали, свързани с основанията за взимане на решение от членовете на кабинета, но след като решението стане факт. Достъпът до документи на правителството е отхвърлен, докато решението е висящо.
- В Сърбия под “записи” се разбира от една страна “кратък доклад с основните проблеми, които са дискутирани, приетите решения и др.” и тази група документи стават публично достояние, ако правителството пожелае. И от друга - “стенограми и аудио записи от сесиите на правителството”, които според процедурните правила на правителството са поверителна информация.
- В Хондурас хората разбират за решенията на правитеството от интервютата, които репортерите взимат след заседанието. Колегите от Хондурас ще поискат решения на кабинета, веднага щом законът бъде обнародван.
- Въпреки че в България няма специално изключение, което да обхваща протоколите от заседанията на Министерски съвет, те многократно са били отказвани, въз основа на член 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ (подготвителни документи или документи без самостоятелно значение).

Правителството на Великобритания публикува консултативен документ относно намерението си да "скастри" Закона за свобода на информацията, съобщи организацията "Кампания за свобода на информацията". В момента законът предвижда отказ на информация, ако разходите по подготовката надхвърлят определена сума. Предложените промени ще дадат възможност на институциите да включат в изчисленията времето на служителите за разглеждане на заявлението. "Това означава, че колкото по-голям е общественият интерес от въпроса, който нечие заявление повдига, толкова по-голяма е вероятността да бъде отказана информацията, тъй като времето, което институциите изразходват за разглеждането на заявлението, работи против предоставянето на информацията", заяви директорът на "Кампания за свобода на информацията", Морис Франкел. Документът е публикуван на страницата на Министерството на конституционните дела (www.dca.gov.uk), където всеки може да коментира до 8 март 2007 г.

Външният министър на Сърбия ще разпореди да се декласифицират досиетата на тайните служби за служители на министерството от 1945 година насам. Сръбските медии информират, че служителите ще имат свободен достъп до досиетата. Министър Драшкович подчерта, че “тези досиета са дискриминирали държавните служители и са нарушавали техните човешки права” и добави, че в бъдеще няма да има секретни досиета. Оригиналният текст може да се прочете на адрес: http://www.makfax.com.mk/look/novina/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=2
&NrArticle=47762&NrIssue=220&NrSection=20

Зоран Тодоровски, директор на Македонския архив, каза за всекидневника “Дневник”, че има 36 500 досиета с прякори, имена и доклади на сътрудници на комунистическите тайни служби. Досиетата хвърлят поглед върху несправедливото осъждане на политически затворници по идеологически причини. Преди пет години Македонският архив получи оригинални досиета на 14 500 политзатворници за периода 1945-1998 година, съхранявани в Министерство на вътрешните работи. В момента към тях са добавени още 22 000 досиета от затвора Идризово. Споменават и конкретни имена на информатори и служители на тайните служби, отговорни за досиетата. Според Тодоровски това е възможност за изясняване дали определени държавни служители някога са сътрудничели на тайните служби.

Стоян Андов, лидер на Либералната партия, внесе в македонския парламент на 17 декември т.г. Проектозакон за лустрация, който предлага сегашните публични личности да подпишат декларация, че не са били сътрудници на тайните служби. Повече информация на адрес: http://www.axisglobe.com/article.asp?article=1167

На 19 декември 2006 г. ВАС наложи на Министерството на земеделието и горите глоба в размер от 100 лв., заради опита на министерството да препятства делото, което в. “Труд” води срещу министър Нихат Кабил за предоставяне на данни за реституцията на “царските” гори. ВАС уважи молбата на главния редактор на вестника да санкционира министерството, чието некоректно поведение е забавило делото с 2 месеца. Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация, адвокат по делото, заяви, че тази информация е обществено значима и публикуването й ще позволи обществото да си създаде точна представа за управлението.

На 8 декември т. г. изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева участва в среща-дискусия по Програмата за прозрачност в дейността на държавната администрация и на лицата, заемащи висши държавни длъжности, организирана от Министерство на държавната администрация и административната реформа в Пресклуба на БТА.

Гергана Жулева и Кирил Терзийски бяха лектори на обучение на тема “Свобода на информацията” за служители в държавната администрация, организирано на 13 декември 2006 г., в София, от “СиКон Груп” ООД.

 

На 13 и 14 декември 2006 г. се проведе последното обучение за представители на неправителствени организации по проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията” по програма МАТРА на Министерство на външните работи на Холандия. На участниците бяха връчени сертификати за участие.


1. http://www.statewatch.org
2. Protecting Children’s Personal Information. ICO Issue Paper.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.12.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP