Информационен бюлетин
Брой 12(36), декември 2006

Случаи БЕЗ КОМЕНТАР
Дарина Палова, Кирил Терзийски, ПДИ

Всяка година има свой край. Понякога - тъжен, друг път - отдавна очакван, но винаги има желание и надежда за по-весели дни. С 2006 година изпращаме и нашите коментари, анализи, наблюдения и работни тревоги, като ни се иска вместо тях да ви подарим малко добро настроение.

Ето нашите весели случаи без коментар с пожелание да сте повече весели и по-малко сериозни!

• Репортер на кабелна телевизия "Търговище" иска от общината информация за това докъде е стигнал проектът и строежът на пречиствателна станция за града. Питането е устно, чрез говорителят на общината. Отговорът също е устен и гласи: “Питайте ЕС, парите са у тях.”

• На репортера на в. “Труд” за Враца Теменужка Йоцова е отказана информация от РДВР Враца. Питането е било - колко полицейски производства има за сводничество. Мотивът за отказа е, че ако бъдат оповестени колко разработки има, сводниците ще бъдат уведомени, че са разследвани.

• Кореспондентът на в-к “Монитор” Иван Първанов отправя питане към завеждащия “Родилно отделение” в болница “Д-р Ст. Черкезов” във В. Търново дали в отделението наскоро се е родило дете от семейство англичани, живущи постоянно в едно от великотърновските села. “Не мога да давам такава информация, защото е класифицирана. Ако искате отправете писмено питане, а ние ще решим до две седмици дали да ви отговорим”, е заявила в отговор д-р Цочева.

• В сайта на НЗОК публикуват информация за това какъв е размерът на средствата, преведени на болниците в цялата страна, включително и за тези в пернишка област. Журналист от местния вестник "Съперник" ползва информацията от Интернет, за да направи своя статия, като се позовава на НЗОК. След излизането на материала директорът на болница"Рахила Ангелова" заявява, че журналистите нямат право да изнасят подобна информация, тъй като тя била фирмена тайна.

• На заседание на Общинския съвет (ОС) - град Лом - предварително е обявен дневен ред, който включва: т.1 - избор на нов директор на Диагностично-консултативен център и т. 2 разни. След приключване на избора по точка едно, председателят на ОС помолва присъстващите журналисти да напуснат заседанието, като обяснява, че при обсъждането на втората точка заседанието става закрито. В последствие се разбира, че по време на втората част от заседанието, са били обсъждани заплатите на общинските съветници. След преглед на правилника за работа на ОС в град Лом се оказва, че провеждането на закрити заседания на ОС се предвиждат само при положение, че ще бъдат разглеждани въпроси, свързани с държавна тайна.

И накрая, ето и един от отказите на заявление за информация, получен през тази година, който заслужава особеното ни (весело) внимание:

• Юрий Вълковски подава заявление до директора на Изпълнителна агенция “Национален филмов център”, с което иска достъп до на пръв поглед съвсем обикновена информация. Информацията е описана в три пункта и е свързана с контролните правомощия на директора на НФЦ относно спазването на изискванията за прожекции на български филми при разпространението и показа на филми на територията на България. В заявлението си г-н Вълковски има неблагоразумието да посочи, че е координатор на Експертна група1 за прозрачна и ефективна културна политика. Ето как, въпреки че правото на достъп до информация е за всеки, заявителят си навлича следния отговор:

“Уважаеми господин Вълковски, Във връзка с вашето заявление за достъп до информация и поставените в същото три пункта, по които изисквате да Ви предоставим информация по Закона за филмовата индустрия Ви моля да ни информирате в какво качество желаете въпросната информация. Посочената [от Вас] "Експертна група за прозрачна и ефективна културна политика" по силата на кой международен договор на Република България е създадена и не на последно място моля определете обема на статистическата информация по т. 2 от Вашето писмо и отново на какво основание изисквате информацията по т. 3 от същото. Както сам разбирате от изложеното, не сме в състояние да Ви предоставим информация по принцип.”

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!

1. Hеформална група, създадена през 2006 г. от изследователи и практици, обединени от общи ценности и цели в областта на културните политики.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.12.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP