Информационен бюлетин
Брой 11(35), ноември 2006

Достъпниците по света: Съветът на Европа да ускори признаването на широко право на достъп до информация

На 15 ноември 2006 г. в Страсбург три водещи организации в областта на свободата на информация призоваха Съвета на Европа да гарантира бъдещата Конвенция в областта на свободата на информация да предоставя силна защита на правото на достъп до информация.

Access Info Europe, Article 19 и Правна Инициатива на Отворено Общество съвместно представиха насоки пред групата експерти, които подготвят Конвенцията за достъп до официални документи, като предупредиха, че работният документ до известна степен определя по-нисък стандарт, отколкото са практиките в повечето страни в региона. Трите организации настояха работната група да изготви проект, който изисква бъдещите страни-членки да доближат своето законодателство до нивото на добрите международни практики. Насоките са базирани на проучване на законите за достъп в 26 страни-членки на Съвета на Европа.

С тези насоки организациите призовават Групата от експерти да:

• Гарантира правото на достъп до информация, притежавана от обществените институции, а не по-тясното право на достъп до официални документи, което в момента се предвижда от бъдещата Конвенция. В 22 от 26-те проучени държави гражданите се ползват от по-широкото право на достъп до информация.

• Разшири обхвата на Конвенцията отвъд изпълнителната власт на правителството, включвайки законодателните органи и съдебните институции. Понастоящем, тези органи са обхванати само толкова, доколкото те изпълняват административни функции. Според проучването във всички 26 страни законодателната информация е до известна степен вече обществено достъпна, като или е в обсега на закон за достъп, или в друго законодателство. В 18 от проучените страни съдебната информация е достъпна само чрез подаване на заявление.

• Разшири обхвата на Конвенцията в съответствие със законите на 13 от проучените страни, за да покрие частни институции, които са финансирани основно от обществени фондове.

За повече информация:

Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на Access Info Europe, +34 667 685 319;
Даниел Саймънс, юрист, Article 19, + 44 20 7239 1192;
Дариан Павли, юрист, Правна Инициатива на Отворено Общество, +1 646 247 4504;

Бележки

Аргументите по препоръките, както и сравнителният анализ на 26-те страни, могат да бъдат свалени от http://www.access-info.org или http://www.article19.org/pdfs/analysis/council-of-europe-foi-06.pdf

35 от 46 държави-членки на Съвета на Европа в момента имат закони за достъп до информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.12.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP