Информационен бюлетин
Брой 11(35), ноември 2006

Приключения със заявления: Частен ключ за публична информация?
Николай Мареков, ПДИ

"От 1 януари 2007 г. всеки, желаещ да получава Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация по е-mail, ще трябва да подаде заявка с универсален електронен подпис. Алтернативно, хартиени копия ще се предоставят в офиса на ПДИ. Независимо дали сте жител на София, Бургас или на Oбщина Царево - врътвате ключа на електронното запалване веднъж месечно и идвате да си го получите".

Така можеше да изглежда обръщението към нашите читатели, ако взeмахме пример от малкото български институции, които твърдят, че предоставят обществена информация по електронен път.

Заявленията

Преди няколко месеца Програма Достъп до Информация започна проучване на няколко случая на публичночастни партньорства, като договора за концесия на "Софийска вода" АД, няколко обществени поръчки на Националната здравноосигурителна каса и строителството на ваканционно селище в землището на с. Варвара, община Царево. Във връзка с последния случай подадохме и няколко заявления до кмета на общината и до директора на РИОСВ-Бургас. Поискахме главно хартиени копия на заповеди на кмета, решения на общинския съвет, констативни протоколи и решения на директора на РИОСВ, като в случай, че те се съхраняват на нечий компютър - и копия на електронен носител. Естествено бе да посочим телефон и e-mail за връзка - нещо, което винаги препоръчваме на заявителите с надеждата да улесним комуникацията им с администрацията, макар че не е задължително изискване на закона.

В законоустановения срок получихме отговор на всичките си заявления от горните две институции - в официални писма, изпратени по пощата, къде повече, къде по-малко благосклонни към нашите искания. Директорът на РИОСВ-Бургас ни канеше да получим CD с няколко документа след заплащане на предвидената в закона такса от 6 лева. В Община Царево ни разрешиха да четем и да получим някои от поисканите копия. И така, няколко седмици по-късно ние завъртяхме ключа на елекронното запалване и няколкостотин километра по-далече осъществихме желания достъп. Първо - след заплащане на дължимата такса по електронен път по сметката на РИОСВ (не е толкова просто, колкото звучи, но винаги можете да отскочите до банката), а след това, след пренощуване в местния хотел (остава някой сега да каже, че достъпът до информация не е стимул за икономическо развитие) - и от Община Царево.
"Дотук нищо странно!", помислихме си в първия момент, зарадвани от възможността все пак да получим част от интересуващата ни информация и от личния контакт. А можеше да бъде толкова по-лесно. Няколко телефонни обаждания, заплащане на таксите по сметките на институциите, снимане и изпращане на документите в плик или по e-mail. Законът за достъп до обществена информация предвижда подобна възможност, практиката в редица държави я подсказва, а единствената пречка пред реализирането й остават единствено няколко формалистични въпроса, които си задават повечето служители. Ето ги.

Как да регистрираме заявление, получено по електронен път? Та нали от това започват да текат сроковете!

Лично като заявител, този въпрос не ме интересува особено. Изпратете ми отговор, бил той и автоматичен, обадете ми се по телефона, напишете ми SMS или отбележете в Интернет страницата си факта, че сте получили заявлението ми. Разбира се, че няма да мога да обжалвам мълчанието ви или да оспорвам в съда изричния ви или частичен отказ. Но моята цел (както и на повечето разумни заявители) е да получа информацията по възможно най-ефективният начин, а не да обжалвам нежеланието ви да ми я предоставите.

Как да сме сигурни, че заявителят е точно този, за когото се представя? А ако той/тя злоупотребява и подава заявлението от името на някой друг!

Слабо ме интересува дали някой подава заявление от мое име. Нещо, което може да се случи и чрез обикновено писмо. И тъй като законът дава право на достъп до информация на всеки, опитите да установите надлежно точно кой е този всеки, могат да създадат на вас и на заявителите повече пречки, отколкото ползи. Решенията на общинския съвет, заповедите на кмета, констативните протоколи на РИОСВ трябва да са достъпни на видно място и не вярвам да следите кой и защо ги чете. А дори човек, който се представя за Николай Мареков, да ви ги поиска, това едва ли ще предизвика последствия върху мен. Освен, може би, усмивка.

Въпреки това, някои институции вече взимат сериозни мерки, за да си отговорят на горния въпрос. В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) например, "заявления за достъп до обществена информация, подписани с универсален електронен подпис се приемат през входа за приемане на електронни документи", като при това министерството задължително проверява следните обстоятелства:

• дали електронният подпис е създаден с частен ключ, който кореспондира на публичния ключ, вписан в удостоверението на подписващия;
• дали електронният подпис е създаден в период, когато издаденото за него удостоверение е било валидно (чрез проверка в списъка на прекратените удостоверения, съхраняван от доставчика на удостоверителни услуги и на периода на валидност, вписан в удостоверението на автора на електронното изявление)1

За да не правя реклама, само ще спомена, че първата оферта за електронен подпис, на която попаднах, бе за 180 лева2.

Как да регистрираме факта, че заявителят е получил информацията? Та нали законът изисква подписването на протокол!

Това пък съвсем не ме интересува. Целта на протокола е да защити администрацията от евентуално твърдение на заявителя пред съда, че не е получил исканата информация. А нима забравихте, че това е именно онзи, добронамереният и ефективен заявител, който се е отказал от правото си да обжалва още при подаване на заявлението по електронен път; който задава въпроси не с намерението да пише жалби, а с желанието да получи отговор, без това да му струва 180 лева?

Нещо положително

В България положителни примери в тази област все пак има, дори и в системата на МОСВ. Басейнова дирекция - Благоевград например приема заявления, подадени от Интернет страницата й, като формулярът не изисква регистрация или електронен подпис3.

Ето една институция, на която с удоволствие ще изпратим този бюлетин по електронен път. И останалите му читатели могат да са спокойни - ние не изискваме потвърждение, че го получавате, не ви караме да пътувате до офиса ни в София и бихме се радвали, ако го прочете и друг - дори и да се представя за някой от вас самите.

1 Източник http://www.moew.government.bg/admin/index_euslugi.html
2 Икономически цената изглежда доста добре обоснована - та това е точно колкото ни струваше пътуването до Бургас и престоя ни в Царево!
3http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_mosforms&Itemid=54


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.12.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP