Информационен бюлетин
Брой 9(33), м. септември, 2006

Денят на правото да знам по света

На 28 септември 2006 г., за четвърти път беше отбелязан Международният ден на правото да знам - ден, в който хората от цял свят се обединяват в отстояването на своето право да знаят какво правят правителствата в тяхно име. До момента почти 70 държави имат приети закони за достъп до информация1.

Въпреки малкият брой държави с действащо законодателство, много от тях са изправени пред предизвикателството да осигурят ефективното прилагане на законите за достъп до информация. Международният ден на правото да знам предоставя отлична възможност за гражданите в тези държави да лобират пред правителствата за по-доброто прилагане на националните закони, гарантиращи правото на информация. Гражданите са тези, които трябва да съблюдават защитата на това право, при наличието на апатични държавни служители и затворени правителства.

Има много начини, по които гражданите да поставят въпросите, свързани със законодателството за свобода на информацията и неговото ефективно прилагане в националния дневен ред.

Най-добре граждански контрол се упражнява чрез партньорство между групи на гражданското общество - медии и неправителствени организации - които правят правителството и държавните служители съпричастни към нуждата от свободен достъп до информация чрез предоставяне на постоянна помощ и консултиране при изпълнението на задълженията по закон. Например в Индия, след по-малко от година от влизането в сила на Закона за правото на информация, правителството поиска да разгледа изменения и допълнения на закона, за да изключи от обхвата му коментарните бележки към документите. Но групите на гражданското общество в Индия организираха голяма кампания срещу проекта за изменение и допълнение и заедно се опитваха да накарат правителството да обясни защо изключването на такива документи би било срещу духа на прозрачност, въплътен в Закона за правото на информация. Въпреки че правителството твърди, че се отказва от измененията, гражданското общество наблюдава внимателно опитите да се отслаби закона.

Гражданите могат да осъществят пряк контакт с политиците и като им пращат електронни писма и дори по телефона да отправят запитване във връзка с националното законодателство, както и да настояват ефективното прилагане на правото на информация да бъде приоритет в тяхната страна.

Денят на правото да знам трябва да се използва за постигане на по-голямо разбиране от страна на всички граждани, че правото на информация е тяхно основно право и инструмент, който може да им помогне да живеят достойно и пълноценно. По този начин 28 септември се използва за поддържането и разпространяването на ценностите на демокрацията и равенството, като напомня, че правителството е избрано от и за народа.

Тази година Международният ден на правото да знам бе отбелязан в 34 държави и от пет международни организации. Много страни (Перу, Уганда, Украйна, Ямайка, Република Хърватска) избраха да отбележат този ден чрез организиране на обучителни семинари, пресконференции, тематични дискусии и кръгли маси, свързани с правото на достъп до обществена информация, защитата на личните данни и прозрачното управление.

В Индия “Инициативата за човешки права на Британската Общност” издаде публикацията “Достъпът до информация: практическо ръководство за прилагане на законодателството за свобода на информацията”. С издаването на два наръчника - за граждани и за администрацията - “Прозрачност - Венецуела” отбеляза Деня на правото да знам.

В Аржентина, Бангладеш, Малайзия, Черна гора, както и в България, правото на информация се популяризира чрез различни рекламни материали - тениски, листовки, брошури, плакати и картички, рекламни клипове и засилено медийно участие в Деня на правото да знам. В Македония фондация “Институт Отворено общество”, съвместно с председателя на Комисията за защита на правото на свободен достъп до информация, разпространи брошури в най-популярния всекидневник “Дневник” (тираж 35,200). Брошурите разясняват правото на достъп до информация, информират за мандата на комисията, за новата Интернет страница за свобода на информацията и за горещата линия за предоставяне на безплатна юридическа консултация при нарушения на свободата на информация.

В някои страни един ден не бе достатъчен, за да се отпразнува подобаващо правото на достъп до информация. Асоциацията на канадските вестници спонсорира разнообразни събития за празнуването на първата “Седмица на правото да знам” в Торонто, Ванкувър и Алберта. Представяне на доклади, образователни програми и организирани дискусии предшестваха 28 септември в Доминиканската република. Седмица на правото да знам бе отбелязана и в Молдова. Центърът “Access-info” бе домакин на Национална годишна конференция на тема “Свободен достъп до информация: законодателство, практики, перспективи”, организира кръгла маса на тема: “Прозрачност в процеса на взимане на решения: преход към добри практики” и проведе няколко обучителни семинара за журналисти.


През 2006 г. Международния ден на правото да знам беше отбелязан от над 40 национални и 5 международни организации. За повече информация посетете http://www.foiadvocates.net/

По повод Деня на правото да знам Комисарят по информацията във Великобритания въведе промяна в схемата за оповестяване на информация на своята страница. Инициативата цели от една страна разясняване на задълженията на институциите каква информация трябва активно да разпространяват; и от друга - чрез оповестяването на информацията, която рутинно се публикува, да се покаже на обществото коя информация е достъпна, без нужда от подаване на заявление.

Асоциацията на младите адвокати в Грузия, заедно с омбудсмана на Грузия и Министерството на образованието, организира уроци в училищата из цялата страна, за да информират учениците за тяхното право да получават информация от правителството, и разпространиха брошури за Деня на правото да знам. Също така бяха оповестени резултатите от проучване, с цел да се определят обществените агенции, които са най-ефективни или най-малко ефективни при предоставянето на достъп до информация.

В Сърбия бяха оповестени резултати от мониторинг на изпълнението на Закона за достъп до обществена информация, бяха връчени и награди. В Деня на правото да знам бяха наградени най-отчетната и прозрачна институция, както и журналистът, допринесъл най-много за популяризирането на правото на достъп до информация в Сърбия. В традиция се превърна връчването на награди по случай 28 септември в България, където Фондация Програма Достъп до Информация вече четвърта година организира церемония в Деня на правото да знам. ПДИ връчва както положителни награди за принос в областта на свободата на информация, така и отрицателни призове за нарушаващите правото институции.

В Чили организацията Pro Accesso, заедно с други латиноамерикански организации, организира кампания за разясняване на смисъла от предстоящите решения на Интерамериканския съд за човешки права, по повод делото срещу Чили. В Сиера Леоне бе организиран поп концерт по повод Деня на правото да знам. Access Info Europe и организацията Sustentia използваха Деня на правото да знам, за да популяризират инициативата за приемане на закон за достъп до информация в Испания.

Материала подготви Ралица Кацарска

1. Според последния доклад на Дейвид Банисар, заместник директор на Privacy International, публикуван по случай Деня на правото на знам. Виж http://www.privacyinternational.org/foi/foisurvey2006.pdf


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP