Информационен бюлетин
Брой 9(33), м. септември, 2006

Страница ни помага при формиране на политиките
Митко Андонов, кмет на Община Стралджа


С кмета на Община Стралджа, носител на награда "Златен ключ" за най-добра Интернет страница от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация, разговаря Диана Банчева от Програма Достъп до Информация.

Как малка община като Стралджа успява да постигне прозрачност на работата си и как поддържа най-добре връзка с гражданите?

Искам още веднъж да благодаря на журито за оценката на нашата страница и да поздравя всички с Международния ден на правото да знам. Стралджа наистина е малка община и понеже е разпръсната, решихме да дадем възможност на гражданите да изказват мнение чрез Интернет страницата, да комуникират по проблемите на общината, да дават виждания за развитие и препоръки за работата на общинската администрация. Аз сам използвам възможността да провокирам с отделни теми и да насоча вниманието на гражданите.

Улесни ли Интернет страница работата на общината и подобри ли се комуникацията с гражданите?

Отначало това беше една негативна страница, където хората се възползваха от анонимността и засягаха най-парливи въпроси. В един момент познати и политически съмишленици ме питаха как позволявам да ме плюят и критикуват. Аз оставих страницата да съществува и да се изказват различни мнения. Бях убеден, че истината ще възтържествува, когато човек работи честно и открито.

Постепенно започнаха да надделяват положителните тенденции във въпросите. Сега тази страница ни помага при формиране на политиките по даден въпрос, провокираме населението, дали и как да направим нещо. Изясняваме кое ни пречи - проекти, финанси или нормативни документи. Получава се добра комуникация между всички. Хората преодоляха дребнавостта. В Интернет дискусиите участват не само граждани на общината, а и много хора, които са извън Стралджа. Един външен поглед може да бъде коректив в работата ни и в отношенията между граждани и администрация.

Каква друга възможност Ви даде уеб страницата?

Новото е, че от тази година един път в месеца (понеделник следобед, по един час) има открита приемна на страницата на общината. Отговарям директно на поставените въпроси - удобни и неудобни. Това е допълнително натоварване, но смятам че така трябва да бъде. Много пъти в отношенията има субективизъм. С времето ще се задават точни въпроси.

Оттук нататък пред какви предизви-кателствата е изправена комуникацията на Община Стралджа?

Използвайки Интернет, създадохме възможност за обмен на документи между общинска администрация и отделните кметства. Гражданите могат да подават заявления в кметствата за определени документи, които съм определил с моя заповед, без да идват до общинската администрация. Кметът на селото може да изпрати заявлението по Интернет до общинска администрация, да се обработи и да се върне по Интернет. Това сме го пробвали и работи в едно село, сега искаме във второ село да го направим. За съжаление тази услуга е скъпа, тъй като няма преки връзки и не може да се прехвърли Интернет сигнала. Но ще работим в тази насоки и мисля, че това е бъдещето. Сигурно ще дойде време, когато човек от къщи ще може да подаде заявление и да получи необходимия документ или информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP