Информационен бюлетин
Брой 9(33), м. септември, 2006

Ще продължим добрата практика от времето на АДВФК
Сашка Виденова, Агенция за държавна финансова инспекция


Николай Василев, министър на държавната идминистрация и административната реформа връчва “Златен ключ” на Сашка Виденова от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) - институцията, правоприемник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. С Дора Бурова и Сашка Виденова разговаря Диана Банчева от ПДИ.

От тъмна институция Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) се превърна в прозрачна и отчетна, за което и бе отличена днес в Деня на правото да знам. Как постигнахте тази промяна?

Дора Бурова: Бях младши юрисконсулт в "Правно осигуряване на контролната дейност" на АДВФК. Мое задължение беше да предлагам на директора какъв да бъде неговия отговор по заявленията за достъп до обществена информация. Координирах всички останали служители на агенцията. Проблем беше, че нямахме вътрешни правила, че агенцията е централизирана структура и има много териториални звена, които са отдалечени от София. До тази преценка стигнахме в процеса на получаване на заявления.

Сашка Виденова: Сблъсквахме се с трудност по какъв начин да придвижим заявлението, когато става дума за териториална дирекция. Агенцията имаше девет териториални дирекции с техни подразделения, допълнително към териториалните дирекции.

Изникна необходимостта да има ясно изготвени вътрешни правила по какъв начин да се получава заявлението, на кого да се предава, впоследствие - кога да се преценява от юристи - преди да се стигне до одобрение или отказ на заявлението за достъп до обществена информация. Много наболя необходимостта да се разпишат такива правила, предвид именно тази разпространеност на агенцията в териториални звена, а още повече, че във всички териториални звена имаше териториални архиви, които бяха към териториалните дирекции, в които се помещаваше голяма част от информацията, която можеше да се поиска по Закона за достъп дообществена информация.

Дора Бурова: Тогава на помощ ни дойдоха от Програма Достъп до Информация и Американската агенция за международно развитие. Започнахме заедно работа - първоначално бяхме обучени по Закона за достъп до обществена информация. Запознахме се с добрите български и международни практики. Изградихме една процедура, която максимално да отговаря на структурата на Агенцията, на информацията, която съдържат архивите на Агенцията.

Целта беше да организираме работата си по такъв начин, че максимално бързо и точно да постигаме резултати и да сме прозрачни.

Сашка Виденова: Участвахме в работната група. Съвместно с експертите от Програма Достъп до Информация разпределихме работата така, че да има максимално сътрудничество и ефективност.

Ефективността явно е била висока, за което и получавате днес признание. Какво означава за Вас наградата "Златен ключ"?

Сашка Виденова: Изключително вълнуващо е да бъдем определени за институция, която е разписала най-добре вътрешните си правила по ЗДОИ. Наградата е изключително ценна. Особена чест е за Агенцията. Това го казвам от името на ръководството и всички колеги, които също участват във всеки един етап по предоставяне на обществена информация. Отново благодарим на ПДИ, защото те бяха и наши коректори, и хората, които ни представиха същността на идеите, принципите, тази част, която е смисълът на ЗДОИ. Ценим тяхната помощ и им пожелаваме още много успехи.

Наградата се дава освен за разписани правила, за добри практики. В този смисъл по какъв начин Агенцията за държавна финансова инспекция, като правоприемник на АДВФК, ще продължи и развие политиката на прозрачност?

Сашка Виденова: Държа да уточня, че АДФИ, макар и с намален състав, работи със същите хора, които са работили в АДВФК, и те имат вече опита, познават процедурите и правилата, по които ние придвижваме тези заявления. Няма начин да се прекъсне връзката. Правилата трябва да се променят, с оглед структурата. Засега ние се справяме успешно и ще продължим добрата практика от времето на АДВФК.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP