Информационен бюлетин
Брой 8(32), м. август, 2006

Отрицателни нагади: “Златен катинар” и Вързан ключ”

Въпреки че положителните практики, свързани с достъпа до информация, се увеличават, за съжаление списъкът на номинациите в отрицателните категории също не намалява. В България все още има институции, които не изпълняват задълженията си по ЗДОИ и нарушават правата на гражданите. Наградата има за цел да порицае лошата администрация, която пък трябва да си вземе поука и да се поправи.
Първият носител на тази отрицателна награда е Държавен фонд "Земеделие" през 2003 г. Тази институция не приема устни заявления за достъп до информация, а през 2003 г. не беше отговорила на нито едно писмено заявление.

Втората порицана институция в Деня на правото да знам е Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). През 2004 г. НЗОК бе осъдена по няколко (около 10) дела за отказ да предостави информация, свързана с разходвания и планирания бюджет на Регионалните здравноосигурителни каси, методиките за разпределяне на средства между личните лекари и др. Въпреки че е осъдена по всички заведени дела, НЗОК продължава да не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и не предоставя информацията, която дължи на гражданите.

”Златен катинар” за лошото управление на информацията по време на кризи и за липсата на механизъм и отговорност за навременно уведомяване на населението по време на наводненията в страната през лятото на 2005 г. бе присъден на стария и новия състав на Министерския съвет - институцията, координираща борбата с кризите.

По разбираеми причини, в негативните категории грамоти не се присъждат. През 2005 година обаче бе връчена почетна “Срамота” на Столичнa общинска администрация беше за пълната липса на информация относно мерките, които се предпри-емат за справянето с кризата с боклука на София.

Негативна награда се връчва в още една категория. "Вързан ключ" се дава за най-абсурдно и смешно решение по заявление за достъп до обществена информация. В тази категория критерии няма, защото съдържанието на решенията говорят сами за себе си.


През 2004 г. с "Вързан ключ" бе награден директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието. В началото на 2002 г. журналистът Тодор Янакиев иска достъп до затворническите досиета на дисидента Илия Минев, тъй като провежда изследване, чиято крайна цел е издаването на монография. Получава искания достъп и в резултат на това няколко пъти преглежда на място съществуващите две досиета.

Когато през 2003 г. г-н Янакиев се опитва да получи ксерокопия от тях, вместо това получава отказ1 със следните аргументи: “Четиринадесет години след "сгромолясвапето на комунистическия режим", чиято жертва сте и Вие, не е нужно някой с Вашия талант в областта на спортната журналистика и най-вече на лириката да използва паметта на достойни хора като Илия Минев за причиняване на психологически стрес у служителите, които са изпълнявали уставно действащите към момента законови и вътрешни разпоредби; както и у бивши затворници и техните потомци!”

През 2004 г. за абсурдно решение по заявление за достъп до информация с "Вързан ключ" е наградена Национална служба “Полиция” към МВР. Инженер Юлиян Чолаков бил глобен за превишена скорост от служители на НС "Полиция" към МВР. Тъй като обаче инж. Чолаков се усъмнява в обхвата на радара и съответно в законността на наложената му глоба, той подава заявление, с което иска информация за някои технически характеристики на скоростомерите ТR-4. В отговора на това заявение се твърди, че подобна информация е класифицирана като държавна тайна, съгласно раздел II, т.7 от приложение към чл. 25 от ЗЗКИ: "Данни за вида, нивото на снабденост и качествата на специална техника, въоражение, боеприпаси, защитни средства, уреди и материали, използвани от службите за сигурност и службите за обществен ред." Чолаков обжалва отказа. Абсурдността на решението за отказ идва от това, че съдията от Върховния административен съд, който гледа делото, открива невъзпрепятствано характеристиките на въпросните радари, публикувани в Интернет от производителите им.

Последната награда за абсурдно и смешно решение бе присъдена за отговор на Министерство на земеделието и горите. На заявление за достъп до информация, с което се иска да бъдат предоставени имената на министрите на ведомството за периода 1990-2005 г. министерството препраща заявителя към Министерски съвет.

1. Пълният текст на отказа можете да прочетете тук: http://www.r2kd.com/files/a4.php


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP