Информационен бюлетин
Брой 8(32), м. август, 2006

28 септември: Най-добра уеб-страница на институция от гледна точка на ЗДОИ

Първата награда "Златен ключ" в категорията Интернет страница на институция, която е най-добра от гледна точка на ЗДОИ, бе връчена на Върховния административен съд през 2003 г. ВАС бе отличен в Деня на правото да знам за подробно описание на структурата, правомощията и функциите на институцията. На страницата са публикувани всички решения, протоколи, определения, както и жалбите, подадени в съда. Достъпни са телефоните и други начини за връзка с всички служители на институцията.

Носители на почетни грамоти в категорията от 2003 г. са още Държавната агенция за закрила на детето, Областна администрация - Варна и Община Стара Загора.

През 2004 г. награда за Интернет страница не беше връчена, тъй като журито прецени, че няма значимо развитие на уеб-страницита на институциите от гледна точка на достъпа до информация.

През 2005 г. ПДИ направи проверка на състоянието на Интернет страниците на институциите, като обяви отново номинации з атази категория. Макар такива да постъпиха за разглеждане, нито една от тях не заслужаваше да бъде отличена от останалите. Затова, журито не присъди награда в тази категория. С почетни грамоти бяха отличени Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Oбластния управител на Велико Търново и Община Стара Загора (за втори път).

В началото на 2006 г. Програма Достъп до Информация оцени състоянието на уеб-страниците на публичните институции в България от гледна точка на изискванията ЗДОИ. Повече за проведеното проучване и изводите от него могат да бъдат намверени в годишния доклад за състоянието на достъпа до информация1. Като използва резултатите от проучването и отчита динамиката в това отношение, ПДИ обявява отново събиране на номинации за Най-добра Интернет страница на институция от гледна точка на ЗДОИ.

1. Други автори, чиито статии са включени в публикацията, са: Леена Лухтанен, министър на правосъдието, Финландия; Тони Бъниян, редактор на Бюлетина на организацията Statewatch, Велокобритания; професор Олли Менпе; Том Блентън, директор на организацията "Архив национална сигурност".


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.09.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP