Информационен бюлетин
Брой 6(30), м. юни, 2006

Новини
подбрани от Диана Банчева, ПДИ

СГС осъди кмета на Банкя

През юни Софийският градски съд отмени като незаконосъобразен отказа на кмета на Банкя да предостави достъп до информация. Делото бе заведено от Гражданско Сдружение “Банкя”, което през 2005 г. поиска достъп до документи относно извършените действия и разходи по озеленяването на града. Според съда липсват основания да бъдат отказани документите. Фирма, която е спечелила обществена поръчка не може да претендира, че информацията, съдържаща се в договорите е тайна.

Две дела на ЦНПО - Разград разгледа ВАС

На 5 юни тричленен състав на Върховния административен съд разгледа дело на Центъра за нестопански организации - Разград. Сдружението не е получило отговор за взетите от настоящия кмет суми за правни услуги, предоставени на общината. Отказът е потвърден и от Окръжния съд в Разград. Очаква се магистратите да вземат решение в едномесечен срок.

На 12 юни ВАС разгледа още едно дело за достъп до информация по жалба на същата организации. ЦНПО-Разград обжалва решението на окръжния съд, с което бе потвърден отказа на кмета на Разград да предостави договора за концесия относно сметоизвозването на общината. Мотивът за отказа на градоначалника е несъгласието на фирмата концесионер “Шеле” договорът да бъде предоставен.

Екологично сдружение “За земята” ще обжалва отказ на кмета на Сапарева Баня да предостави копие от документи. Еколозите са поискали достъп до материали, свързани с проекта Туристически и ски център “Паничище Езерата - връх Кабул”. От общината отказаха копия от проекта за общ устройствен план и екологичната му оценка под претекст, че няма нормативно изискване за това.

Ще разберем колко струва телевизора на Петканов

На 14 юни петчленен състав на Върховния административен окончателно отмени мълчаливия отказ на Министъра на вътрешните работи да предостави информация. Съдът задължи министъра да се произнесе по заявлението на Гражданско сдружение “Компетентност и морал”, с което се искаше от екс-министъра Петканов да посочи с какви средства е купил телевизор, дарен от него за Коледа на Дом за сираци. Делото се водеше с подкрепата на Програма Достъп до Информация.

Две дела за достъпа до информация насрочени за есента

За 28 септември е насрочено делото на в. “168 часа” срещу отказа на Министерството на образованието да даде информация за образованието и квалификацията на ръководния си екип. През 2005 г. от Министерството отказаха поисканите от вестника данни, като се позоваха на Закона за защита на личните данни. Първата съдебна инстанция потвърди отказа, но медията обжалва с помощта на Програма Достъп до Информация с аргумента, че образованието на висшите държавни служители е от значение за техните умения и способности и трябва да е известно на обществото.

За 17 октомври е насрочено делото на в. “Труд” срещу отказ на министъра на земеделието и горите Нихат Кабил да предостави достъп до документите, въз основа на които господин Симеон Сакскобурготски получи собственост върху големи горски площи в Рила. Основанието за отказа е недаването на съгласие от бившия премиер.

Непълна информация за инцидента в АЕЦ “Козлодуй”

Агенцията за ядрено регулиране предостави на Национално движение “Екогласност” три доклада, свързани с инцидента в пети блок на АЕЦ Козлодуй от 1 март 2006 г. Отказани са обаче приложенията към докладите поради несъгласието на изпълнителния директор на Атомната централа Иван Иванов. Екологичната организация очаква получената информация да осветли събитията около инцидента, за който се оказа, че обществото и Международната агенция за атомна енергия противозаконно не са уведомени.

Програма Достъп до Информация получи от Агенцията за ядрено регулиране достъп до докладите относно инцидента в АЕЦ “Козлодуй” от 1 март т.г. Поради несъгласие на третото лице - самата ядрена централа - бяха отказани приложенията към един от докладите.

На 15 юни, парламентарната Комисия по гражданско общество и медии обсъди предложения за промени в ЗДОИ. Проектът бе внесен от народните представители Иван Иванов и Евгени Чачев още в началото на годината и предвиждаше създаване на задължение за институциите да съхраняват информацията си в “отворен формат”. Комисията отхвърли предложението. В дебатите народните представители “против” и “за” законопроекта се позоваваха на становището на ПДИ по предложените изменения и на годишния доклад за състоянието на достъпа до информация в България през 2005 г., издаден наскоро от ПДИ.

Администрацията се отчете за достъпа

С 32 % се е увеличил броят на заявленията за достъп до обществена информация през последната година. Общият брой на писмените и устни заявленията, подадени до публичните институции е 56 139 - сочи статистиката в Доклада за състоянието на администрацията за 2005 г. Докладът съдържа обобщена статистика за изпълнението на Закона за достъп до обществена информация от всички административни единици в страната, препоръки за повече обучения на държавните служители по закона и евентуално създаване на независим орган, който да следи за неговото прилагане. Докладът се изготвя от Министъра на държавната администрация и административната реформа и бе публикуван на страницата на Министерски съвет1 на 26 юни 2006 г.

МО за достъпа до информация

В писмо, изпратено до Програма Достъп до Информация, Министерството на отбраната изрази становище по годишния доклад на ПДИ за Състоянието на достъпа до информация в България през 2005 г. От МО смятат, че достъпът до предварителни документи трябва да се ограничава “разумно”, когато е необходимо, с цел защитата на лични данни. По отношение на активното предоставяне на информация, министерството подкрепя препоръката за подобряване съдържанието на Интернет страниците на институциите. Министерството предвижда създаване на специална секция “Достъп до информация” на Интернет страницата си и предлага отпадането на таксата за предоставяне на устна справка.

Годишна среща на сътрудниците на Statewatch

Между 22 и 25 юни в Лондон се състоя годишната среща на сътрудниците на организацията Statewatch. Организацията съществува от 1991 г. и наблюдава състоянието на гражданските свободи в Европа чрез мрежа от сътрудници в много европейски страни. Сред обсъдените теми бяха: защитата на лични данни в сферата на вътрешния ред и правосъдието между страните членки на Европейския съюз, както и регулациите, свързани с достъпа до официални документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Гергана Жулева и Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация взеха участие в годишната среща на сътрудниците на Statewatch.

Латвия и Чехия публикуват списъци с агенти

На 9 май 2006 г. правната комисия на Парламента в Рига взе решение да бъдат публикувани досиетата на КГБ. Списъкът с агентите на Съветската тайна полиция ще съдържа около 4500 имена. Информацията ще включва: трите имена на агента, дата и място на раждане, кодово име, дата на вербуване, заемана позиция по времето, когато лицето е било агент, дата на освобождаване от КГБ. Списъците ще бъдат публикувани в официалния вестник “Latvias Vestnesis”.

Правителството на Чехия също открехна прозореца към миналото на Съветската епоха като публикува 1500 страници от чувствителни документи и снимки от бивша комунистическа Чехословакия. Доклади на тайната полиция, писма и бележки за дейността на чужди шпиони в Прага стават публично достояние за първи път чрез Интернет страницата на Службата за външни отношения и информация. Чешкият историк Павел Зацек приветства предоставянето на тази информация, но подчертава, че огромен масив от важни документи и микрофилми все още са заключени в правителствените архиви.

130 000 заявления във Великобритания

Между 100 и 130 хиляди са подадените заявления за достъп до информация през първата година от прилагането на Закона за свобода на информацията във Великобритания. 50 000 документа са били предоставени по инициатива на задължените институции. Това показва статистиката от доклада на Комисията по конституционни въпроси към Камарата на общините за приложението на закона през 2005 г. Данните сочат, че Офисът на кабинета, Министерството по конституционни дела и Министерството на отбраната бавят отговора на заявленията за достъп и отказват да предоставят информация относно вътрешните процедури по разглеждане на заявленията.

Повече прозрачност в ЕС?

На 16 юни, петък, на среща в Брюксел, лидерите на Европейския съюз стигнаха до споразумение за публичност на всички заседания на Съвета. Австрия предложи заседанията по взимане на решения, както и важни за обществеността дебати, да бъдат официално филмирани. Въпреки опозицията на Британския външен министър, лидерите на съюза се съгласиха с предложението при условие че схемата на публичност ще се обсъди отново след шест месеца. Промяната в процедурата е в съзвучие с проекта за договор за Европейска конституция.

НАТО иска промяна в Закона за класифицираната информация на Чехия

Това съобщи чешката информационна агенция. От северно атлантическата организация не одобряват сегашния текст на закона, който дава право на достъп до секретна информация на членовете на парламента без изискване за проверка от Службата за национална сигурност. Според Томас Макийвър, директор на службата за сигурност на НАТО, ако законът не бъде изменен според изискванията на алианса, достъпът на Чешката република до секретните документи на организацията може да бъде ограничен.

Свободата на информацията по света - 2006

На 4 юли Freedominfo.org публикува новия доклад на Дейвид Банисар относно законите за свобода на информацията по света. В подобно проучване от 2004 г. бяха разгледани 57 държави с действащо законодателство в областта на достъпа до информация. В момента 68 страни по света имат такова законодателство. Freedominfo.org е онлайн мрежа на застъпниците за свобода на информацията.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.07.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP