Информационен бюлетин
Брой 3, м. март 2004

Неприкосновеност на личния живот - само до прага на дома ни!
Фани Давидова

Три години след приемането на Закона за защита на личните данни и две години и половина от началото на работа на Комисията за защита на личните данни у нас защитата на правото на неприкосновеност на личния живот ефективно се простира само до прага на дома ни.

Например, всеки, отседнал в хотел, следва да попълни формуляр , в който да впише определени свои лични данни, които администрацията съхранява неизвестно докога. По принцип няма лошо, на много места по света това е така, с цел евентуалното проследяване на заподозрени или криминално проявени лица. Съгласно чл.99, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), лицата, предоставили подслон в хотел, мотел, почивен дом или друго място, са длъжни да регистрират в специални книги отседналите. Въпросът е какъв обем от данни се събират, до кога се съхраняват, кой има право на достъп до тези данни. Остатък от подреденото социалистическо минало, когато хотелите се управляваха по еднакви правила, са формулярите за настаняване. Същите се ползват сега и в частните хотели.

Обяснимо е, че в тях присъстват трите имена, адреса и евентуално ЕГН на лицата (тези данни са достатъчни, за да може да бъде идентифицирано едно лице), не е ясно защо обаче трябва да се попълва рождената дата, както и номера и датата на издаване на личната карта.

Още по-смущаващ е отговорът на въпроса кой има достъп до тези данни. Съгласно цитираната разпоредба от ЗГР възможно е органите на органите на МВР, както и органите на местната власт(!?) просто да поискат тези данни от хотелите, без да дават обяснение. Кметът и общинският съвет (органите на местното самоуправление) например нямат никакви правомощия по издирване и проследяване на хора. Те обаче имат достъп до данните на хотелите. Защо - не е ясно. Тълкувайки ЗГР разширително, а няма пречка за това, се оказва, че кметът на град Варна да речем, може да поиска достъп до данните, събирани от който и да е хотел, в който е да е град. Коментарът е излишен.

Преди месец, с колеги присъствахме на семинар в един от големите хотели в Стара Загора. При плащането на разходите за нощувките, във фактурата, издадена от хотела, надлежно бяха вписани всички данни на участниците в проведения семинар - трите имена, ЕГН-та, лични карти, адреси, всичко! Защо е необходимо? Ами не е, но на служителите от рецепцията явно е по-лесно да впишат във фактурата пълна разпечатка от базата с данни на гостите си.

Не е известно до този момент да има оплакал се, а и да има, едва ли някой е санкциониран - Комисията за защита на лични данни не работи - още си търси сграда.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP