Информационен бюлетин
Брой 3, м. март 2004

ВАС задължи Финансист № 1 да преразгледа отказа си да даде договора за митниците
Дарина Палова, Кирил Терзийски

С Решение от 12.03.2004 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на тричленен състав на същия съд, с което през декември 2003г. бе отменен отказа на Министъра на финансите да предостави на Кирил Терзийски копие от договора, сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс".

С приемането на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) през април 2002г. бяха направени промени в чл. 41 на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) като на съда се предостави правото на контрол върху маркирането с гриф за сигурност. Възползвайки се от от предвидената в закона възможност, тричленният състав на ВАС изиска договора и след като го прегледа в закрито заседание констатира единствено наличието на гриф за сигурност "Секретно". Съдът не се произнесе по законосъобразността на маркирането, тъй като министърът не бе изпълнил задължението си да предостави данни, кога е станало маркирането, преди или след приемане на ЗЗКИ, както и да уточни към коя от категориите, подлежащи на класификация като държавна тайна принадлежи съдържащата се в договора информация. Петчленният състав също прие, че липсата на мотивиране от страна на министъра по какви критерии и на какво основание е приел, че договорът представлява държавна тайна не му позволява да прецени правилността и упражни ефективен контрол за законосъобразността на обжалваното решение за отказ.

Решението на съда изостави порочната съдебна практика, основана на схващането, че по реда на ЗДОИ се предоставя достъп до информация, но не и до документи. В настоящото дело петчленният състав прие, че след като заявителят е поискал копие от договора, той очевидно е имал предвид неговото съдържание.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP