Информационен бюлетин
Брой 3, м. март 2004

Програма Достъп до Информация публикува четвъртия си годишен доклад
Гергана Жулева

Програма Достъп до Информация публикува на страницата си в интернет (http:/www.aip-bg.org/rep_bg.htm) четвъртия доклад "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2003".

След приемането на Закона за достъп до обществена инфор-мация (юни 2000 г.) ПДИ систематизира развитията в областта на законодателството и практиките в областта на достъпа до информация в своите годишни доклади.

Проблемите в достъпа до информация, които екипът, подготвил настоящия доклад, се е опитал да очертае, позволяват да се направят определени изводи на политическо и практическо ниво, за да се подобрят практиките на предоставяне на информация. Ето защо, настоящият доклад започва с препоръки към органите на власт - законодателна и изпълнителна.

Първата част от него разглежда подробно необходимите законодателни промени, които ще улеснят практиките по прилагане на това законодателство.

Във втората част на доклада са представени общите характеристики на случаите на отказ на информация, постъпили за правна помощ в Програма Достъп до Информация през 2003 г.

През 2003 г. ПДИ беше партньор в пилотен проект "Глобално наблюдение на прилагането на законите за свобода на информация", провеждан едновременно в пет страни. Резултатите за България са представени в настоящия доклад. Макар проучването да беше ограничено до 18 институции, резултатите се потвърждават от постъпващите в ПДИ случаи през годината.

И през 2003 г. се запазват като най-характерни "мълчаливите" или немотивирани откази на достъп до информация.

Последната част в доклада е посветена на съдебните дела. Освен систематизираното представяне на най-характерното за съдебното обжалване на откази на информация през годината, като приложение на доклада са представени 18 анотации на водени през 2003 г. дела.

Смятаме, че годишният доклад дава ясна картина на случващото се в процеса на търсене и предоставяне на информация от страна на публичните институции в страната.

Надяваме се, че препоръките, които отправяме към институциите, ще спомогнат за подобряване на състоянието на достъпа до информация в България.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 01.04.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP