Информационен бюлетин
Брой 5(29), м. май, 2006

Европейски практики
Европейският омбудсман: Повечето граждани обжалват липсата на прозрачност

Европейският омбудсман Никифорос Диамандорос е получил 3 920 жалби от европейски граждани, компании, НПО-та и асоциации през 2005 г. “Броят на жалбите все още е рекорден”, каза г-н Диамандурос на представянето на доклада си за 2005 г. в Брюксел. Най-голям процент от изпратените жалби, 24%, се отнася до липсата на прозрачност в администрацията на ЕС, включително откази на информация. Според европейския омбудсман: “Европейските институции извървяха дълъг път през годините, за да подобрят предоставянето на услуги, но има още доста да се направи, за да се създаде наистина отворена, прозрачна и отчетна администрация, която да служи на обществото”.
Най-много обръщения към омбудсмана са отправени във връзка с работата на Комисията (68%), Европейския офис по набиране на кадри, на Парламента и на Съвета. Сред проблемите, с които са се сблъскали граждани и бизнес, са в най-голяма степен: липсата на прозрачност и отказ на информация, злоупотребата с власт, дискриминация и процедурни грешки. В резултат на намесата на омбудсмана, европейските институции са поправяли фактури, доплащали разлики в сметки, предоставяли документи, извинявали се за допуснати грешки.
Гражданите са били най-честите жалбоподатели - 94,5%. Най-голям брой жалби са получени от Испания, Германия, Франция и Полша. Но като съотношение брой жалби/население, най-много са се оплаквали гражданите на Малта, Кипър и Люксембург.

Омбудсманът има правомощия да разследва и да се намесва само в случаи, които се отнасят до работата на европейските институции. “Много хора не знаят това. Три-четвърти от получените през 2005 г. жалби са извън правомощията ми”, казва омбудсманът. Въпреки това, той е успял да помогне в повече от 75% от разгледаните случаи чрез провеждане на разследване, чрез препращане към друга институция или чрез съвет към жалбоподателите към кого да се обърнат.

Ето и някои от случаите:

Отказ на Европейския съвет да заседава публично“След като Съветът не успява да представи основателни причини за отказа да провежда срещите си публично всеки път, когато действа като законодателен орган, омбудсманът изпраща специален доклад до Европейския парламент. Действията на омбудсмана са инициирани от жалбата на германския евродепутат Елмар Брок, който обоснавал жалбата си с това, че процедурните правила на Съвета не са в съответствие с Договора за Европейския съюз, според който както Съвета, така и другите европейски институции трябва да взимат решенията си в открити заседания.

Проблеми с достъпа до документи

В друг случай, омбудсманът е изпратил критика към Съвета, за това, че не е отговорил на заявление за достъп до документи достатъчно коректно. Критиката следва от резултатите на проведено от омбудсмана разследване по подадена жалба. Въпреки че Съветът първоначално е отговорил на запитване за броя на определен вид документи, в последствие се оказва, че съществуващите документи са много повече. В резултат на разследването на омбудсмана, жалбоподателят е получил достъп до останалите документи.

Пълният текст на доклада на английски език, както и неговото резюме и статистиката за 2005 г., са публикувани на адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/report/en/default.htm. До 20 юли докладът ще бъде преведен на 20-те официални езика в ЕС.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.06.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP