Информационен бюлетин
Брой 5(29), м. май, 2006

Достъпниците по света: Декларация за достъп до информация от Манчестър

На 22-24 май в Манчестър се състоя четвъртата Международна среща на комисарите по достъп до информация. На срещата присъстваха над 80 представители на комисарите по достъп до информация от целия сват и неправителствени организации, посветени на темата. Бяха обсъдени глобални въпроси, засягащи достъпа до информация. На паралелната среща на неправителствени организации, сред които “Правна Инициатива” на Отворено Общество, Access Info Europe и членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, беше представена за първи път официално работата на работна група в Съвета на Европа по Конвенция за достъпа до официални документи. Неправителствените организации приеха декларация, с която повтарят принципите, изразени в Декларацията, приета на третата Международна среща на комисарите по достъпа до информация, провела се в Канкун, Мексико, на 21-23.02 2005 г. На срещите участва ръководителят на правния екип на ПДИ, Александър Кашъмов. Очаква се следващата среща на комисарите да се проведе в Нова Зеландия, през есента на 2007 г.

Декларация за достъп до информация от Манчестър

Гражданските организации, срещнали се по повод на 4-та Международна среща на комисарите по информация в Манчестър:

• припомнят Декларацията от Канкун, която гласи, че достъпът до информация е основно право и съществено условие за демократично управление, отчетност, развитие на демокрация, основана на участие и икономическо развитие;
• призовават правителствата да уважават правото на достъп до информация в съответствие с международните закони и най-добрите практики;
• отбелязват с тревога нарастващата тенденция да се възприема достъпа до информация като заплаха за обществения ред и сигурността и заявяват, че достъпът до информация е крайно необходим за защитата на човешките права и спомага за обществената стабилност и сигурност;
• признават решаващата роля на комисарите по информацията и на подобни независими наблюдаващи органи, които трябва да получават достатъчни и постоянни ресурси за дейността си;
• подчертават важността от сътрудничеството между гражданското общество и комисарите по информацията при прилагането на законите за достъп до информация. Въпреки това гражданското общество трябва да продължи своята роля на “куче-пазач”, включително като наблюдава прилагането на националните закони и работата на комисарите по информацията;
• отбелязват ползата от достъпа до информация за борбата срещу корупцията, призната в международни договори.

В частност призоваваме всички страни да подпишат и ратифицират Антикорупционната конвенция на ООН, която задължава страните да предприемат мерки, с които да гарантират достъпа до информация;
о припомнят, че правото на достъп до информация трябва да се прилага от всички международни институции.

В светлината на гореизложеното ние подкрепяме работата на Съвета на Европа по Конвенция за достъп до документи.

Призоваваме Съвета на Европа да се погрижи бъдещата конвенция да признае достъпа до информация като човешко право; да е съобразена с най-добрите закони и практики на страните членки; да осигурява ефективен механизъм за наблюдение.

Настояваме за отворен процес на работа по конвенцията, при отчинане на мнението на гражданското общество.

Хотел “Британия”, Манчестър, 24 май 2006 г.

Подготвена от следните организации:

Access Info Europe (Испания)
Access-info Center (Молдова)
Програма Достъп до Информация (България)
Article 19 (Великобритания)
Център за демократизация и развитие на институциите (Албания)
Център за обществени политики Providus (Латвия)
Фондация “Граждани и демокрация” (Словакия)
Инициатива за човешки права на Британската общност (Индия)
Хърватски Хелзински комитет
Институт електронно правителство (Естония)
Център по свобода на информацията (Армения)
Унгарски съюз за граждански свободи
Център за независима журналистика (Молдова)
LIMAC (Мексико)
Архив “Национална сигурност” (САЩ)
Архив Отворено общество (Унгария)
Фондация Отворено Общество - Македония
Отворено Общество - Сърбия
Отворено Общество - Чехия
Правна Инициатива Отворено Общество
ПроМедиа - Македония
Румънски Хелзински Комитет
Statewatch (Великобритания)
Sustentia (Испания)
Transparency International (Германия)
Transparency International - Босна и Херцеговина
Асоциация на младите адвокати (Грузия)
YUCOM (Сърбия)

В качеството си на частни лица:
Бенджамин Фернандез, Парагвай
Дейвид Голдбърг, Шотландия

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.06.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP