Информационен бюлетин
Брой 4(28), м. април, 2006

Състоянието на достъпа до информация в България 2005


На 12 май (петък), от 11.00 часа, в залата на БTA - бул. “Цариградско шосе” 49 ПДИ ще представи годишния си доклад “Състоянието на достъпа до информация в България 2005”

Има ли промени в законодателството и практиките на достъпа до информация в България през 2005 година? Какво е характерно за случаите, постъпващи за правен съвет и коментар в Програма Достъп до Информация? Как се изпълняват законови задължения за публикуване на информация в Интернет страниците на държавните институции и органите на местно самоуправление, и стратегиите и програмите за електронно правителство? Каква информация търсят хората? Какво интересно се случи във връзка с достъпа до информация през 2005 година в съдебните зали?

Отговор на всички тези въпроси с детайлни анализи ще намерите в доклада на Програма Достъп до информация “Състоянието на достъпа до информация в България през 2005 година”.

На основата на анализите на законодателството и практиките по достъпа до информация се формулират изводи и препоръки към законодателната и изпълнителната власт. Ето и някои от тях:

• През изминалата 2005 година промените в уредбата на правото на достъп до информация и неговите ограничения бяха откъслечни, непоследователни и много често противоречащи на основните принципи, характерни за това право. Прилагането на Закона за достъп до обществена информация, включително и съдебната практика по него, налага сериозното преосмисляне на съществуващия закон. Измененията трябва да бъдат съобразени с развитието на международните стандарти и на търсенето на информация от публичните институции в страната.

• Наблюденията на активното предоставяне на информация през 2005 година, показват основни слабости, свързани с изпълнение на задълженията за публикуване на информация, включително и на Интернет страниците на публичните институции в България.
• Необходима е по-голяма достъпност на информация от обществен интерес, като например държавни и общински договори с частни фирми и информация от публичните регистри.
• Практиките по предоставяне на информация показват, че е необходима активна политика, свързана с повишаване на административния капацитет за изпълнение на закона за достъп до информация и създаване на стабилни добри практики по него.

Пълният текст на доклада може да намерите тук.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP