Информационен бюлетин
Брой 3(27), м. март, 2006

Европейски практики: Достъпът до информация - основно човешко право?
подбрани от Диана Банчева, ПДИ

През първата седмица на месец април Управителният съвет по човешки права към Съвета на Европа ще разгледа междинния доклад на експертната работна група по достъпа до официални документи за изготвяне на Конвенция за достъп до официални документи. Ако Съветът одобри предложенията, изготвянето на Конвенцията ще премине в следващата си фаза. Работната група препоръчва Конвенцията да се основава предимно на Препоръка (2002) 2 на Съвета на Европа, като достъпът до информация се определи като право, а броят на изключенията към това право бъде ограничен. В подкрепа на процеса на изготвяне на Конвенцията, членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, сред които е Програма Достъп до Информация, ще изпратят писмо до Управителния съвет по човешки права към Съвета на Европа. Ето и текстът на писмото:

3 април 2006 г.

Управителен съвет по човешки права
Съвет на Европа
Страсбург
Франция

Уважаеми г-н председател,

На долуподписаните граждански организации и хора, които работят за утвърждаване правото на достъп до информация, е известно, че Управителният съвет по човешки права към Съвета на Европа ще разгледа междинния доклад на работната група от специалисти по достъпа до официални документи по подготвителната работа на правно-задължителен многостранен инструмент, определящ принципите на достъп до официални документи.

Бихме искали да се възползваме от възможността да подчертаем нашето убеждение, изразено в подобно писмо до работната група по човешки права (GH-R) към Комитета на министрите на 12 април 2005 г., че такъв инструмент ще повиши респекта към правото на достъп до информация, съгласно мандата на Съвета на Европа да подпомага реализирането на човешките права.

Бихме искали да отбележим, че Препоръка 2002 (2) допринесе положително за развитието на закони за достъп до информация в страните-членки на Съвета на Европа, и не само, и се превърна в настолен текст за гражданското общество и участниците в правителството. Искаме да отбележим също така, че мнозинството от страните-членки на Съвета на Европа имат правни регламенти, които да гарантират правото на информация, но не всички поставят еднакво високи стандарти и прилагането е все още недостатъчно.

Ето защо приветстваме представянето на доклада пред Управителния съвет по човешки права на Съвета на Европа и най-вече заключението на експертите от работната група по достъпа до официални документи за това, че основната цел на предлагания инструмент, основан на Препоръка (2002) 2, е да определи като индивидуално приложимо право принципът за всеобщ достъп до официални документи. Считаме, че това заключение дава силна начална позиция за изготвянето на този инструмент и оставаме на ваше разположение за дискусиите относно развитието на стандартите, които да бъдат установени от бъдещия договор, както и за ролята на гражданското общество в утвърждаването и съблюдаването му, когато бъде приет.

Василе Спиней, Център Acces-info, Молдова
Хелън Дарбишър, Access Info Europe (Мадрид)
Гергана Жулева, Програма Достъп до Информация, България
Илир Алия, Център за развитие на демократични институции, Албания
Йоана Авадани, Център за независима журналистика, Румъния
Шармейн Родригес, Инициатива за човешки права на Британската общност (Лондон/Дели)
Оливия Пиртач, Център за независима журналистика, Молдова
Тони Бъниян, Statewatch (Лондон)
Ксения Франович, Черногорски хелзински комитет, Черна гора
Диана Оливия Калинеску, Румънски хелзински комитет, Румъния
Роже Флюгелс, Холандия
Маев МакДона. Ирландия
Карлос Кордеро, Sustentia, Испания
Валтер Кайм, Норвегия
Линда Остере, Providus, Латвия
Андреа Фигари, Transparency International, Германия
Тамара Лукшич-Орландич, Фонд за отворено общество, Сърбия
и други


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP