Информационен бюлетин
Брой 3(27), м. март, 2006

Новини
подбрани от Диана Банчева, ПДИ

На 27 февруари в Софийския градски съд започна дело по жалба на Гражданско сдружение “Банкя” срещу отказ на кмета на район Банкя да предостави информация. Сдружението е поискало бюджета за озеленяване, договора с частна фирма за поддържане на зелените площи и протоколите за извършеното озеленяване. Становището на кмета по подаденото заявление е, че се съмнява в добронамереността на сдружението и не знае как ще бъде ползвана поисканата информация, а тя е от търговски характер. Общественото право да знаем как се разходват обществени средства надделява над частния интерес на фирми, които получават суми от публични институции, коментираха от правния екип на ПДИ.

Гражданите имам право да научат кой и с какви средства е финансирал съдебната реформа
Това реши Софийски градски съд по дело на гражданина Ивайло Хлебаров срещу отказ на правосъдното министерство да предостави имената на донорите и проектите, подпомогнали съдебната реформа у нас. Информацията бе отказана първоначално от Кабинета Сакскобурготски, според който международните донори били трети засегнати лица и не били дали съгласие да се разкрие информацията. Междувременно Програма Достъп до Информация откри в Интернет страницата на Висшия съдебен съвет пълните данни за донорите на съдебната реформа, проектите и сумите, които са отпуснати.

Корупция в Министерство на земеделието?
През първата седмица на март Върховният административен съд насрочи за разглеждане през месец май дело на сдружение “Зелени Балкани” срещу отказ на Министъра на земеделието и горите Нихат Кабил. Сдружението е поискало информация за извършени замени на земи от горския фонд. По данни на гражданската организация съществува корупционна схема, при която гори край черноморските курорти се заменят срещу гори в неатрактивни части на България. След това крайбрежната земя се изважда от горския фонд и в нея се строят хотели. Мотивите на министъра за отказа са, че се засягали интересите на трети лица и липсвало тяхното съгласие за разкриване на информацията. Законността на този отказ ще се преценява от тричленен състав на Върховния административен съд.

Външно дължи информация
Петчленен състав на Върховния административен съд задължи Министъра на външните работи да обяви каква е била официалната реакция на България по повод демонтиране на паметник на хан Аспарух в Украйна. През 2002 г., по инициатива на неформалната организация “Събор на българите в Украйна”, е поставен паметник на основателя на българската държава. Същата нощ местните власти демонтират паметника. През 2004 г. гражданинът Антон Герджиков е поискал от българския Министър на външните работи информация по случая, включително и евентуални становища на българската страна. С Решение от 6 март тази година Върховният съд на България реши окончателно, че тази информация трябва да бъде достъпна за българските граждани.

МОСВ отказва протоколи от обществени обсъждания
На 13 март Върховният административен съд разгледа дело по жалба на Министерството на околната среда и водите. Този път министерството спори за публичността на протоколите от обществени обсъждания за въздействието върху околната среда на Летище София, автомагистрала “Люлин” и моста “Видин-Калафат”. Тези проекти са финансирани по програма ИСПА, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка. Според министерството протоколите от обществените обсъждания са подготвителни документи и не могат да бъдат четени от обществото.

Декларациите за наличие на конфликт на интереси на експертите, извършвали екологичната оценка на АЕЦ “Белене”, са публична информация
Това реши окончателно състав на Върховния административен съд на 20 март. Делото бе образувано по касационна жалба на Министерството на околната среда и водите. Министерството пазеше в тайна декларациите на експертите, изготвили доклада за оценка на въздействието върху околната среда на АЕЦ “Белене”. Администрацията твърдеше, че тези декларации представляват защитени лични данни. В същото време, регистърът на експертите, извършващи оценка на въздействието на околната среда, е публичен по силата на Закона за опазване на околната среда.

Царят дава, пъдарят не дава
Окръжният съд в Силистра отмени отказ на кмета на Община Тутракан да предостави одитен доклад на журналистката от в-к “Тутракански глас”, Калина Грънчарова. Междувременно журналистката получи доклада от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в София. Не за първи път в областта на прозрачността се наблюдава правилото “царят дава, пъдарят не дава”, коментираха от Програма Достъп до Информация. Според съда обаче, поискания от Грънчарова договор на общината с частна фирма представлява търговска тайна.

Ще се отчете ли МВР пред гражданите?
Министър Румен Петков подаде жалба срещу решение на Върховния административен съд, който наскоро отмени отказ на неговия предшественик Петканов да предостави достъп до информация. Отказът бе постановен по повод запитване на неправителствената организация “Компетентност и морал” за парите, с които е купен телевизор през 2004 г., подарен като коледен подарък на дом за деца от ексминистъра. Явно новият министър споделя виждането, че министерството не дължи отчет пред гражданите за харчовете си.

Лични данни на малолетни
Комисията за защита на личните данни даде задължително предписание на Софийската районна прокуратура. Според комисията, прокуратурата е нарушила Закона за защита на личните данни, като е отказала на баща да прочете преписката на малолетния си син. Родителят упражнява правото на детето си на достъп до събирани за него данни и прокуратурата следва да предприеме нужните действия и да осигури безпрепятствен достъп на родителя до данните.

Поземлената комисия в Самоков отказа да предостави на в-к Труд документите, свързани с Рилските гори на Симеон Сакс-Кобурготски и сестра му Мария Луиза. Според председателя на Комисията, той нямал право да предоставя данни за имот на трети лица. Според ПДИобаче, информацията е обществена и по начало достъпът до документи относно недвижимата собственост на хората е свободен.

Приеха два закона, свързани с достъпа до информация
На първо четене бяха приети промени в Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С приетите промени, народните представители забраняват огласяването на имуществото им.
Последната седмица на март парламентът прие на второ четене Закон за търговския регистър. С приетия акт цялата информация за търговците става достъпна в Интернет. Въпреки че много от забележките на ПДИ бяха възприети от народните представители, не беше отчетена основната критика. Достъпът ще бъде със заплащане, а не безплатен, както е в редица държави-членки на Европейския съюз и търсенето в уеб сайта ще се ограничава до базата данни за конкретен търговец.

Излезе доклада на шотландския комисар
С 64% се е увеличило нивото на познаване на закона от обществото през първата година от действието на Закона за свобода на информацията в Шотландия. Това огласи Кевин Дъниън, комисар по свобода на информацията, в годишния си доклад за 2005 г. Гражданите са били най-активната група в търсенето на информация от институциите през 2005 г. Повечето откази са мълчаливи и често информацията е била предоставяна след обаждане от страна на комисаря до съответната институция.

В САЩ връчиха наградата “Роузмари”
Американската неправителствена организация “Архив Национална Сигурност” обяви ЦРУ за получател на годишната награда “Роузмари” за най-лошо изпълнение на Закона за свобода на информацията. Разузнавателната агенция отговаря на незначителен брой заявления за достъп до информация. Някои заявления датират отпреди десет години. Наградата “Роузмари” носи името си от секретарката на президента Никсън, която е признала през 1974 г., че лично е изтрила записа на ключовия телефонен разговор от аферата Watergate.

“Седмица на свободата на информация”
В САЩ отбелязаха втората национална “Седмица на свободата на информация”. “Твоето право да знаеш” бе мотото на кампанията, която се провежда за втора поредна година и има за цел да поощри обществения дебат относно ценностите на отвореното управление и вредата за гражданите от прекомерната секретност в правителството. Законодатели, библиотекари, обществени групи и неправителствени организации обединиха усилията си, за да припомнят на управляващи и граждани, че управлението е в ръцете на хората и правителството трябва да бъде прозрачно и отчетно пред тях.

Цензура на официална информация в Канада
Новият Министър-председател на Канада Стивън Харпър забрани на служители и министри да разпространяват информация без негово разрешение, писаха канадски ежедневници. Със заповед, изпратена по имейл, премиерът задължава служителите на държавната администрация да говорят само по петте приоритета, поставени от новото правителство, както и след одобрението на правителствената информационна служба. Защитници на свободата на информация определят действията на правителството като насочени срещу обещаните преди изборите поправки в Закона за свобода на информацията.

Свобода на информацията в Латинска Америка
В понеделник, 3 април, Интер-американският съд за човешки права гледа в публично заседание делото срещу Чили. Решението по това дело може да постави нови стандарти за правото на достъп до информация. През юли 2005 г. Интер-американската комисия по човешки права изрази становището, че Чилийската държава е нарушила правото на свобода на информация на гражданите и предаде делото на съда за произнасяне на крайно решение. Южно- американски и международни организации, защитници на човешки права, изпратиха amicus curiae.

Изборът на Специален докладчик по свободата на изразяване под въпрос
26 организации, сред които и Програма Достъп до Информация, поискаха от Интер-американската комисия по човешки права информация по назначаването на нов Специален докладчик по свободата на изразяване. Организациите искат да разберат времето, за което тяхната препоръка за избора на експерт в областта е предвижена в секретариата на Комисията; критериите за избор на кандидати; конкретните мотиви за избор на Игнасио Алварес за докладчик; както и дали Алварес, който работи в секретариата, е имал лични разговори с членовете на Комисията, с които може да е повлиял на тяхното решение. Правозащитниците подават заявлението за достъп до информация поради липса на прозрачност в процеса на вземане на решение и възникнали съмнения за коректността на избора.

Организацията Freedominfo.org пусна обновената си Интернет страница
Тя съдържа Законите за свобода на информация по страни. Нова секция на сайта дава информация за историята по приемане на законите, практики и връзки с институции и неправителствени организации на повече от 60 държави. На страницата ще продължат да бъдат качвани актуални новини, анализи и доклади за състоянието на свободата на информация по света.

Аржентина отваря военните архиви
Аржентинското правителство реши да отвори архивите на въоръжените сили от времето на военното управление в страната. Това съобщи Министърът на отбраната Нилда Гаре в навечерието на 30-та годишнина от военния преврат през 1976 г. Постановление на Министерския съвет гарантира безпрепятствен достъп до документите на всички клонове на въоръжените сили и Министерството на отбраната. Отварянето на секретните архиви ще изиграе огромна роля в процесите срещу участници в престъпления срещу човечеството по време на “Мръсната война”.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP