Информационен бюлетин
Брой 1(25), м. януари, 2006

Приключения със заявления: Игра на нерви с достъпа до информация
Ива Антонова, координатор на ПДИ, Враца

Случаят

На 28.11.05 г. главният редактор на в-к “Козлодуй днес” Лили Рашкова подава в Oбщина Козлодуй писмено заявление за достъп до информация. Документът е оформен коректно, позовава се на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и недвусмислено, в шест конкретни въпроса, показва от каква информация се нуждае журналистката. Седмица по-късно тя получава уведомително писмо от общината, в което на четири от питанията й се дават конкретни отговори. Отговори на останалите два въпроса няма. Единият от тях е свързан с размера на изразходваните средства за построяване на пристройка към едно от училищата в гр. Козлодуй. Другият - с процедурата за изготвяне от главния архитект на общината на скица-виза и предоставянето й на заинтересования гражданин.

В отговор на заявлението от местната управа се посочват конкретните документи, до които се предоставя достъп. Журналистката е поканена на 9.12.05 г. да получи заверени ксерокопия от тях, срещу платена такса от 9 ст. за страница, на гише “Деловодство” в Центъра за услуги и информация на гражданите.
До тук - добре!

Проблемът

В официалния отговор на общината се казва, че информация по останалите два въпроса, заявителката може да получи само на 9.12.05 г. И то в строго определени часове - за получаването на информация по въпроса за изразходваните средства между 14:30 и 15:00 часа, а за процедурата за изготвяне на скица - от 9:30 до 10:00 часа. Невъзможността да се яви по това време и предчувствието, че ще изгуби исканата информация, мотивират Лили Рашкова да потърси незабавно съдействие от Програма Достъп до Информация. От правния отдел на организацията обясняват, че подобни времеви ограничения не могат да бъдат налагани, тъй като по силата на ЗДОИ, срокът за получаване на поисканата обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението за предоставяне на достъп до информация (чл. 34, ал.4 от ЗДОИ).

Журналистката веднага уведомява за това общинските служители, от които би трябвало да получи документите. След поредица от разменени остри реплики с чиновници от различни нива на местната администрация и след като категорично заявява, че ще обжалва в съда часовото ограничение за предоставяне на информация, Рашкова е поканена да получи исканата информация в удобен за нея час.

Интересен нюанс в тази елегантна “игра на нерви” с достъпа до информация е фактът, че Лили Рашкова е главен редактор на разпознаваемото като опозиционно на местната власт издание. Разбира се, не е изключена и възможността фиксирането на часове за получаването на исканата информация да с дължи на некомпетентност от страна на общинарите. Заслужава да бъде отбелязан и фактът, че в малък град като Козлодуй това е един от първите случаи, при които на практика се използват предвидените в закона механизми за достъп до обществена информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP