Информационен бюлетин
Брой 1(25), м. януари, 2006

Приключения със заявления: За добрите намерения и практиката в Областна администрация Ловеч
Стела Бочева, координатор на ПДИ, Ловеч

“Имаме желание да работим открито с медиите. Ще бъде от интерес и за гражданите на Ловеч, и за Областната администрация, ако си помагаме и сътрудничим за по-добрата информираност на хората относно дейността ни”.

Такива бяха намеренията на новото ръководство на област Ловеч, изразено на първата им пресконференция. Както всяко ново ръководство, така и това, обеща да се среща редовно с медиите, да работи в условия на откритост и прозрачност и да информира - всички и за всичко.

Но както се случва на практика, добрите намерения останаха до първите изявления на новите управници.

Проблемът

В периода 2004-2005 г. и в област Ловеч се реализираха така наречените “малки демонстрационни проекти”. Предишното областно ръководство обяви, че общият им брой за всички населени места в Ловешка област е 101. За тяхната реализация бяха отпуснати 957 000 лв., предвидени основно за ремонтно-възстановителни дейности.

Съмненията

Още докато течеше изпълнението на “царските проекти”, един от местните вестници писа, че някои от тях не са завършени както трябва, че строителни фирми са били регистрирани специално за участие в търга за възлагането на проектите, че има “усвояване на средства”, без да е свършена каквато и да е работа. Официален отговор от страна на Областната управа не последва, а въпросите около похарчения почти един милион останаха да витаят в публичното пространство. И да чакат времето си за отговор.

Питането

След декларираните намерения за откритост и прозрачност в работата на Областната администрация, първото питане, което отправих още през месец септември 2005 г., беше да ми бъдат предоставени данни за така наречените “царски проекти”. Поисках от новата областна управителка Сурай Велиева да бъде направен отчет относно завършването на проектите в срокове, определени по трите транша на програмата и да се отговори на въпроса има ли установени нередности при усвояването на парите. Беше ми отговорено, че в момента върви финансова ревизия в Областната управа и след нейното приключване ще ми бъдат предоставени всички установени от контролните органи факти и данни. Търпеливо изчаках това да се случи повече от два месеца. Междувременно на няколко пъти напомнях на пресаташето на Областната управа за искането си и всеки път ми беше отговаряно едно и също: “В момента се прави финансова ревизия в Областната управа и затова не мога да Ви дам данните. Данни ще бъдат предоставени само ако има нарушения”.

Консултацията

През месец ноември м.г. потърсих съдействието на Програма Достъп до Информация. От юридическия екип на ПДИ отговориха, че по Закона за достъп до обществена информация трябва да получа исканата информация по няколко причини:
1. Демонстрационните проекти са финансирани от формирания бюджетен излишък и следователно всякаква информация, свързана с тях, е обществена.
2. Наличието на финансова ревизия по случая не е основание за отказ, тъй като се иска отчета по изразходваните средства, а не резултатите от ревизията.
От ПДИ ми препоръчаха да поискам същата информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Оттам можех да искам също и копие от документите, които съдържат информация за сумата, която е отпусната за областта, бюджетите по нея, както и отчетите за тях.

“Заплахата”

Осигурила “тила” си с такъв категоричен коментар, се обадих на пресаташето на Областната управа, заявявайки, че просто нямат никаква, ама никаква причина, да отказват исканата информация. Съобщих, че ще напиша заявление по Закона за достъп до обществена информация и ако и след това искане не получа информация, ще изпратя жалба до съда.

Развръзката

Само три часа по-късно, с разрешението на областния управител Сурай Велиева, ми бяха предоставени около 30 страници от одита на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. В тях се посочват нарушения на фирми, участвали в реализацията на 21 от проектите, при което са присвоени над 27 хиляди лева. Кореспонденцията, която подготвих по случая, беше излъчена от Българското национално радио. Тя е използвана от окръжния прокурор Христо Христов, за да се самосезира неговата институция по проблема и да бъдат предприети съответните действия, ми съобщи самият той.

Надявам се да не ми се наложи отново да използвам Закона за достъп до обществена информация като “заплаха” пред окръжна прокуратура, за да науча какво е предприето там по случая с малките демонстрационни проекти и нарушенията, свързани с тях. Всъщност - дори и така да се случи - ще опитвам според регламентираните от закона възможности да получа искания отговор. И да напомням, че добрите намерения на всички управници не трябва да остават до първите им изявления.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP