Информационен бюлетин
Брой 1(25), м. януари, 2006

68 страни имат закони за свобода на информацията

Според изследването на Роже Флюгелс, правен експерт от Холандия, в края на миналата година, броят на страните в света с действащо законодателство в областта на достъпа до информация е вече 68. След консултации с членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, холандският експерт направи списък на страните, които имат закони, уреждащи достъпа до информация; на страните, в които такова законодателство предстои да бъде прието; на тези, в които няма дори започната кампания за подобно законодателство, както и на международните институции с официална политика на прозрачност. Целият списък на английски език четете на: http://www.aip-bg.org/pdf/foia_list.pdf


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.02.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP