Информационен бюлетин
Брой 12(24), м. декември, 2005

Новини
подбрани от Диана Банчева, ПДИ

Последни за годината обучения на ПДИ
Трето и последно за годината обучение за неправителствени организации на тема “Свобода на информацията” проведе Програма Достъп до Информация. Представители на “Център за независим живот”, “Сдружение на търговците на Общински пазари - Видин”, екологично сдружение “За Земята” и Българска национална асоциация на потребителите се срещнаха на 12, 13 и 14 декември 2005 г. в офиса на ПДИ. Участниците решаваха хипотетични казуси, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация, участваха в симулация на съдебен процес и представиха свои казуси по време на срещата. Лектори в обучението бяха Александър Кашъмов, Фани Давидова, Кирил Терзийски и Дарина Палова от ПДИ.

* * *

Александър Кашъмов и Кирил Терзийски представиха Закона за достъп до обществена информация и произтичащите ограничения на правото на достъп от Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация на учебен семинар, организиран от фирма “СиКон Груп” на 13 декември в хотел “Света София” в столицата. Участници в обучението бяха секретари на общини и юристи в администрацията.

Гражданска или полицейска държава
На 14 декември 2005 г. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на Програма Достъп до Информация, бе един от събеседниците в публичен дебат на тема “Гражданска или полицейска държава”. Дебатът бе организиран от Център за култура и дебат “Червената къща”, с подкрепата на Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. Още веднъж беше представено критичното становище на Програма Достъп до Информация за недемократични текстове в проектозакона за Министерството на вътрешните работи. Становището, пред-ставено в Народното събрание, беше подкрепено и от други неправителствени организации.

Ограниченията на свободата на информация бяха обсъждани в Молдова
“Информация ограничена за достъп. Преобладаващ обществен интерес” бе темата на конференция, която събра представители на държавните институции, неправителствени организации и журналисти от Молдова. На 13 и 14 декември 2005 г. експерти по достъпа до информация от България, Естония и Холандия взеха участие в двудневния форум, на който бяха обсъдени ограниченията на свободата на информация и надделяващият принцип на обществения интерес при предоставяне на информация. Г-жа Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация, участва като експерт на Съвета на Европа. Конференцията бе органи-зирана от молдовската организация Access-Info Center, със съдействието на Съвета на Европа.

Аржентинският проектозакон за достъп до информация бе изтеглен от Парламента
Това съобщи Марта Формело от Асоциацията за човешки права, член на Мрежата на затъпниците за свобода на информацията. Проекозаконът за достъп до информация в Аржентина изгуби парламентарен статус, след като бе отхвърлен от Конгреса на латиноамериканската държава. В този си вид проектът предвиждаше предоставянето на информация да става след посочване на интерес от страна на заявителя, което противоречи на международните принципи на свобода на информацията. Въпреки това, две важни събития показват, че правната обстановка по отношение на достъпа до информация в Аржентина се подобрява. Прокурорът, който разследва нарушения в държавната админи-страция, за пръв път повдигна обвинение срещу юрисконсулти от транспортното министерство за отказ на информация. Служителите са отказали да предоставят информация относно размера на събраните пътни такси. Освен това аржентински окръжен съдия за пръв път отсъди в полза на търсещите информация. Решението е взето на основание на президентски декрет за достъпа до информация, който бе приет през 2005 г. В същото време, на 12 декември излезе доклад на Правна инициатива на Отворено общество, според който индиректната цензура и манипулацията на медиите е основен проблем в Аржентина.

Вместо “Златен ключ”
Наградата в конкурса “Ако е обществено, не трябва да е тайно”, организиран от Асоциацията за човешки права, Правна инициатива на Отворено общество и Британския съвет в Аржентина е едноседмично обучение във Великобритания, съобщи електронното издание на Международната журналистическа мрежа. Този конкурс е част от кампанията за свобода на информацията на колегите от Аржентина. Практикуващи журналисти и студенти по журналистика ще се състезават в отделни категории за публикацията на материали, подготвени на базата на информация, получена със заявление за достъп до информация. В България Програма Достъп до Информация връчва “Златен ключ” за журналистическа публикация или предаване, подготвено въз основа на информация, получена по процедурата на Закона за достъп до обществена информация, на 28 септември - Ден на правото да знам.

Холандия с нов Закон за свобода на информацията
През пролетта на 2006 г, холандският министър на реформите в правителството, г-н Александър Пехтолд, ще внесе законопроект за нов Закон за свобода на информацията. Това обяви самият той в Парламента на 1 декември 2005 г. Инициативата е в резултат на внесен меморандум от страна на депутат от партията “Зелено ляво”. Меморандумът е подготвен въз основа на доклада “Да отвориш стрида” на Роже Флюгелс, независим експерт по проблемите на достъпа до информация в Холандия. Докладът съдържа 40 проблемни зони в закона, както и предложения за тяхното премахване. Сред тях са предложения за промени в текста на действащия от 25 години закон, поправка в инструкциите на изпълнителната власт към служителите в конкретните институции, преразглеждане на правната отговорност в случаите на нарушения при използването на ограничения на свободата на информация. Според мнението на авторите на онлайн изданието Fringe Spitting степента на успешно действие на Закона за свобода на информацията намалява.
Източник на информацията: Fringe Spitting, онлайн издание на Роже Флюгелс и Ян Ван ден Бард.

Инициатива за Закон за свобода на информацията в Нигерия
В Нигерия организацията “Дневен ред за медийни права” започна кампания за приемането на Закон за свобода на информацията в страната. Проектозаконът, който ще гарантира правото на гражданите на достъп до обществена информация, бе гласуван от Долната камара на Парламента през август 2004 г. За да влезе в действие, проектозаконът трябва да бъде приет от Сената и да бъде одобрен от Президента на Нигерия. Инициативата на “Дневен ред за медийни права” е свързана с укрепването на гражданското общество, което да подкрепи закона, както и за повишаване гражданското съзнание за необходимостта от такъв закон за демократичното развитие на страната. Част от кампанията на организацията е предаването “Свободата на информация за теб”, което се излъчва два пъти седмично по телевизия “Лагос”.
Източник: IFEX (International Freedom of Expression eXchange Network).

ЕИБ най-непрозрачна финансова институция
Европейската инвестиционна банка трябва да промени информационната си политика, за да отговори на европейските стандарти за прозрачност. Това е мнението на експерти по достъпа до информация от организацията Article 19. “Освен с политиката си, ЕИБ е назад и в практиката си по отношение на отвореността, в сравнение с други международни финансови институции”, казва Тоби Мендел, директор на Правната програма на Article 19. Необходимо е ЕИБ да възприеме прозрачността като принцип в управлението, а ограниченията на достъпа до информация като регламентирани изключения. В новата политика трябва да се избегне тенденцията към класификация на някои видове документи и да подготви адекватна стратегия за прилагането на политиката на прозрачност. Оценката на Article 19 е част от общественото обсъждане, организирано от Международната организация Global Transparency Initiative, по проект за прозрачна политика на Международните финансови институции.

Новини от Privacy International: Прегледът на законодателството за свобода на информацията по света намира още читатели
Националният демократичен институт е направил превод на арабски език на известния доклад на Дейвид Банисар: Глобално изследване на свободата на информацията. Докладът е вече достъпен на английски, руски, а сега и на арабски език, на адрес: http://www.privacyinternational.org/foi/survey. Очаква се неговото издаване на испански.

Другата новина от Privacy International е, че Гергана Жулева е избрана за член на Борда на съветниците на международната организация. Това е признание за работата на Програма Достъп до Информация.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP