Информационен бюлетин
Брой 12(24), м. декември, 2005

Приключения със заявления: Пазарлъци за информация
Анелия Славейкова, координатор на ПДИ, Видин

Интересът
Тържището - това е място познато, като най-удачно за търговия, срещи и контакти. А е знайно още, че където има контакти, там неминуемо има и конфликти. Та точно с конфликтите си е печално известно видинското тържище. Тези конфликти избуяват със страшна сила винаги, когато иде реч за нещо ново, което ще се изгражда на видинския пазар. Защото във Видин от години измененията в района на пазара се свързват с някаква далавера. Затова и по избори за местни органи на власт в крайдунавския град темата “пазар” се вади във вид на компромат срещу някой от кандидатите в опит някой друг кандидат да си направи положителен PR.
Но това е една друга тема. А понеже тържището е общинско, време е да се разбере, че информацията за него е публична. И независимо от всички причини и поводи тази информация да бъде търсена, то тя трябва да бъде получавана. И то във вида, в който е поискана - така повелява Законът за достъп до обществената информация (ЗДОИ).

Приключението
Заявленията за достъп до обществена информация, касаеща видинския общински пазар, са най-многобройните в архива на местната община. Всички те завършват по един и същи начин: “Желаем да получиме исканата от нас информация в следната форма: на хартиен носител”. Всички, иначе в срок дадени, отговори на община Видин, подписани от кмета на Видин - д-р Иван Ценов, също завършват по един и същи начин: “...Ви уведомяваме, че можете да се запознаете с искатата информация в Община Видин. За допълнителна информация се обръщаете на телефон 216-326”.

Защо, питатат заявителите, които са членове на “Сдружението на търговците на “Общински пазар” - Видин”, след като ние сме посочили, че искаме на хартия?” На този въпрос от кметството на горепосочения телефон ги препращат към правен отдел, откъдето пък им отговарят, че нямали техническа възможност да предоставят исканата информация на хартиен носител и затова ги канят в кметството, за да се запознаят с нея на място. Заявителите пък не отиват, а продължават да настояват да получат копие от подробния устройствен план на централния общински пазар - Видин и районите на предстоящата реконструкция, одобрени от архитектурния съвет към общината. И продължават да питат - колко са необходимите и осигурени средства за това и до какъв етап биха стигнали, проведени ли са търгове за петната (не масите) в общинския пазар през последната година, съгласно чл.14 от Закон за общинската собственост (ЗОС), в това число и навесите от към улица “Търговска”, и ако има такова досега, в кои средства за масова информация са публикувани.


Централния общински пазар - Видин

Развръзката
Въпросите са прости и при добро желание би могло да им се отговори в рамките на няколко часа - достатъчно е един чиновник да получи задачата да отговори на едно такова заявление и едно техническо лице (секретарка) да снима на копирната машина подробният устройствен план. Тогава в общественото пространство на и без това западналия икономически Видин не биха витаели духовете на предполагаеми корупционни практики. И пазарът би бил по-красив и по-удобен и за търговците, които работят там всеки ден, и за клиентите. Разлика ще има и в това за какво си говорят хората на този пазар - темата вече няма да е корупцията на тържището, а бъдещо ново строителство, което би облагородило още повече средата на и около пазара.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP