Информационен бюлетин
Брой 12(24), м. декември, 2005

Наблюдение на практиките: Четири услуги на едно гише ползват граждани и фирми в Габрово
Петър Симеонов, координатор на ПДИ, Габрово

Четири комплексни услуги на едно гише ползват граждани и фирми в Центъра за услуги и информация на общинската администрация в Габрово от началото на октомври. Пакетът административни екстри включва издаване на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия; категоризиране на заведения за хранене, развлечения и настаняване; издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници и стикери с холограма на таксиметрови автомобили и издаване на удостоверения, че даден имот не е общинска собственост.

Нововъведението стана факт, благодарение на успешно финализирания от Фондация за реформа в местното самоуправление и Община Габрово проект “Интегрирано административно обслужване на местно ниво”. В рамките на тази съвместна инциатива е изградена официална електронна връзка за комуникация и обмен на информация и услуги с областна администрация, както и с регионалните институции окръжен съд, районно управление “Социално осигуряване”, Териториална данъчна дирекция, която позволява осигуряването на споменатите четири комплексни услуги, без да се налага гражданите да посещават всяка една по отделно. Част от издаваните документи могат да бъдат използвани и в други случаи по искане на гражданите или фирмите като например - удостоверение за наличие и липса на задължения по чл.36, ал.7 от ДПК; удостоверение за актуално състояние на фирма; удостоверение , че фирмата не е в производство по несъстоятелност; удостоверение, че фирмата не е в производство по ликвидация; удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна собственост; удостоверение за отсъствие на осигурителни задължения.

С въвеждането на услугите на едно гише е постигнато значително облекчаване тежестта на изискванията по регулаторните режими за бизнеса, намаляване на бюрократичните процедури, времето и разходите за извършване на услугите, увеличаване ефективността на работата на администрациите и удобството за гражданите и бизнеса, отчитат в Община Габрово. За месец и половина след въвеждането на новия модел административно обслужване информационният център е предоставил 37 комплексни услуги на граждани и фирми. От скоро е създадена елктронна връзка и с кметството в габровското село Донино, което позволява на неговите жители да ползват услугите на

Габровския общински информационен център, без да се налага да пътуват до областния град. Планира се изграждането на електронни връзки и с останалите кметства в габровска община. “Вижданията и целите ни за близкото бъдеще включват разширяване на списъка на предоставяните комплексни услуги, което от своя страна ще изисква сключване на споразумения и с други институции. Стремежът ни е да добием опит, който да се мултиплицира, а също така да се изследват възможностите за отдалечено подаване на документи както в онлайн режим, така и по всякакъв начин, който да бъде удобен за гражданите на общината”, казва секретарят на Община Габрово Драгомир Николов.
Центърът за услуги и информация в Община Габрово е един от първите информационни центрове, създадени в България. Той е открит официално на 17 май 1999 година и има шестгодишна традиция в модерното обслужване на гражданите и бизнеса. Центърът предоставя пакет от 76 административни услуги и осъществява електронен обмен с областна администрация и останалите общини от областта.


Информационният център в община Габрово


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP