Информационен бюлетин
Брой 11(23), м. ноември, 2005

Новини
подбрани от Антон Андонов, ПДИ

10 съдебни дела влизат в нова книга на ПДИ
“Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация” - част трета е книгата, подготвена за печат от екипа на Програма Достъп до информация. В нея ще бъдат представени 10 съдебни дела, както и кратко обобщение на съдебната практика от последната година и половина. Според авторите, решенията по тези дела са от голямо значение за прилагането на закона в съответствие с европейския стандарт. Както в предишните две книги, и тук е налице стремежът да бъдат представени в цялост становищата на страните и крайния съдебен акт. Книгата ще бъде издадена на български и на английски език.

Делото “Иракгейт” - взето за решаване
Съдът ще се произнесе в законоустановения срок по казусът “Иракгейт”. На свое заседание на 14 ноември 2005 г. ВАС, Пето отделение, разгледа дело по касационна жалба на секретаря на президента. Президентството е останало недоволно от решението на Софийски градски съд, с което бе отменен отказът да бъде предоставен достъп до доклада за сделки на български фирми в Ирак.

ВАС ще реши казус относно непредоставени ревизионни актове на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
На 28 ноември 2005 г. ВАС, Пето отделение разгледа жалбата на АДВФК срещу решение на СГС, с което бе обявен за нищожен отказът на агенцията да предостави копия от два ревизионни акта. Копията на актовете от извършени проверки в две учебни заведения към ТУ - София са поискани още през 2001 г. от Юрий Иванов - председател на гражданско сдружение “Обществен барометър” - Сливен. Тогава АДВФК отказа предоставянето на копия от актовете с мотив - служебна тайна. След като този отказ бе отменен от ВАС през 2002 г., с писмо от м. март 2003 г. агенцията отново отказа да предостави информацията, вече с мотив - засягане интересите на двете учебни заведения и липса на съгласието им за предоставяне на копия от ревизионните актове. Решението на върховните съдии ще бъде обявено в едномесечен срок.

ВАС ще разгледа дали договорът с Crown Agents е засекретен правилно
Върховният административен съд изиска от Министерството на финансите секретният договор с Crown Agents и акта, с който ексминистър Милен Велчев го е засекретил. Жалба на Кирил Терзийски от ПДИ срещу отказа на бившия министър на финансите Милен Велчев да предостави копие от договора с британската фирма Crown Agents бе гледана на 16 ноември 2005 г. от ВАС, Пето отделение. През м. април т.г. петчленен състав на ВАС отмени изцяло решението на тричленния състав на същия съд, с което бе отхвърлена жалбата, и върна делото за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда. Мотивите на магистратите бяха, че съдебният състав не се е произнесъл по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност на договора, поради което изводът му, че същият съдържа класифицирана информация, е необоснован.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP