Информационен бюлетин
Брой 11(23), м. ноември, 2005

Двете цели на конференцията бяха прекрасно изпълнени

Гергана Жулева е изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация. Тя е член на управителния съвет на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията и един от основателите на Access Info Europe

Програма Достъп до Информация е инициатор на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията учредена на подобна конференция през 2002 г. Разраства ли се Мрежата и какви нейни членове взеха участие в отминалата конференция на тема: “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация - научени уроци”?

Да, ние бяхме един от инициаторите и фактически - домакинът на създаването на Мрежата на застъпниците. През 2002 г. имахме възможност да поканим някои организации на конференция, на която се обсъждаха съдебни дела за достъп до информация. Тези организации станаха основатели на Мрежата. Преди три години Програма Достъп до Информация (ПДИ), както и организациите, представени тогава, имаха по-малък опит в областта на съдебните дела за достъп до информация, но много ентусиазъм за съвместна работа. Според мен Мрежата не само се е увеличила числено, но това, което имахме като съдържание на обсъжданията на последната конференция, показва едно развитие на самите организации, като натрупване на опит в областта на свободата на информация.

Последната конференция е трета организирана от ПДИ. През 2004 г. поканихме членовете на Мрежата от региона да участват в среща, посветена на наблюдението на прилагането на законите за достъп до информация - методологии, резултати. Тогава имахме повече участници от региона и много интересни представяния на опити за наблюдение, включително и на методологията и резултатите на глобалния мониторинг по свободата на информация.

Новото и радостното от последната ни конференция, е че на поканата се отзоваха организации, членове на Мрежата, които сами заплащат разходите - колегите от Армения, Грузия, Словакия, САЩ и Чехия. Това показва все по-голям интерес към живото общуване. Архив национална сигурност от САЩ е един активен член на Мрежата и макар да не присъстваха на учредителната сбирка, тази година те изпратиха свой представител. Това е организация с най-голям опит в застъпничеството за свобода на информацията. Тази година те празнуват своята 20-годишнина. Получиха наградата “Еми” за цялостната си дейност. Архив национална сигурност е организация, която е вдъхновявала много от нас. Те поддържат една великолепна уеб-страница на застъпниците за свобода на информацията от цял свят: http://www.freedominfo.org. На конференцията присъстваха представители и на международни организации, които са доказали себе си в областта на свободата на информация като Article 19 и Правна инициатива на Отворено общество.

Гергана Жулева в Мадрид, 26 октомври по време на учредяването на Access Info Europe.

През последните години техни представители участваха активно в изработването на законите за достъп до информация в много страни в нашия регион. Така че на нашата конференция имахме едно добро представяне на играчите в тази област. Това направи дискусиите особено интересни и значими.

Тази година ПДИ бе удостоена с две награди Темпълтън за дейността си в областта на свободата на информация. Бихте ли казали, че активното участието на ПДИ в Мрежата е допринесло по някакъв начин за това международно признание?

Да, смятам, че поначало откритостта на ПДИ към мрежова работа допринесе за получаване на това признание. Ние винаги сме били отворени за сътрудничество с организации от цял свят. Били сме винаги активна страна в тези отношения. Смятам, че нашето участие и в обсъждания на други мрежи допринася за известността ни на международно равнище. Като се върна назад във времето, за развитието на ПДИ през тези десет години, това, което ни е движело напред, са били не само вътрешните проблеми, свързани с достъпа до информация, но и примерът на по-развити модели в други страни и опитът на организации, работещи в същата област. Винаги сме били открити за този опит и за идеи отвън. Смятам, че това е едно много важно качество както за съвременния човек, така и за добре работещите организации. Необходима е отвореност към опита на другите и използване на този опит в позитивен план, съобразявайки го с местните условия.

Какви трудности среща Мрежата в работата си?

Трудностите са свързани най-вече с редките възможности за срещи и обсъждане на важните проблеми, които възникват за отделните страни в даден момент. Имам предвид финансовата невъзможност да се съберат всички членове на Мрежата, тъй като в нея членуват организации от цял свят. Колкото по-голяма става Мрежата и колкото по-интересни и активни стават дискусиите в Интернет между членовете на Мрежата, толкова по-трудно става събирането на хората на едно място. Ето защо единствената възможност са конференции като тази, организирана от ПДИ и финансирана от Съвета на Европа и Институт Отворено Общество. Нашата идея бе да съберем застъпниците от региона, или поне застъпниците от Европа. Като цяло позитивните неща са много повече от трудностите. Мрежата се развива през последните години и показва колко ефективна може да бъде в работата на застъпниците като форум за обсъждане на проблеми и идеи за тяхното решаване.

Каква беше конкретната цел на срещата на застъпниците за свобода на информацията на 25-26 ноември в София?

Предварително целите бяха две. Първо да се обсъдят конкретните проблеми, свързани със съдебните дела по законите за достъп до информация в региона. Нашите страни почти едновременно приеха законите си за достъп до информация и имат почти едни и същи проблеми, като страни в преход, или страни с обща традиция. Това са проблемите, свързани с прозрчаността на институциите и прилагането на закона и затова тяхното обсъждане беше една от целите на конференцията.

Втората цел бе да се срещнат организациите, членове на Мрежата, и да обсъдят начините, по които ще си взаимодействат занапред. Да се разгледат някои конкретни въпроси, свързани с работата на Мрежата като характера на уеб-страницата, като възможностите за бъдещи срещи на членовете и на управителния съвет на Мрежата. Аз лично смятам, че на конференцията бяха постигнати много добри резултати, предвид поставените цели.

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP