Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

"Агенция САПАРД може би е най-тъмната българска правителствена агенция. Досега не е отговорила на нито едно заявление за достъп до информация, въпреки че българският ЗДОИ я задължава”, твърди Дирк Янсен, автор на доклада "Далеч от Брюксел", публикуван от екологично сдружение “За Земята”.

“Агенцията не само отказва достъп до обществена информация, но и скрива задължителни критерии в процедури по кандидатстване”, се казва още в анализа. Липсата на прозрачност и отговорност в разпределението на милиони лева, отпуснати по САПАРД, и следващите от това негативни последствия за развитието на най-чувствителните сектори на българската икономика в селските райони е причина “За Земята” да заведе дело в СГС срещу Агенцията за липса на отговор на официално подадено заявление за достъп до информация. През 2003 г. ПДИ награди държавен фонд “Земеделие”, органът, който администрира парите по програма САПАРД, със “Златен катинар” като институция, която не изпълнява задълженията си и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ.

Докладът "Далеч от Брюксел" на англисйки език може да бъде изтеглен от тук: http://www.zazemiata.org/sapard_report_bg.php.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP