Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

Новини
подбор на Диана Банчева, ПДИ

“Иракгейт” отново в съда
На 14 ноември 2005 г. ВАС, Пето отделение ще разгледа дело по касационна жалба на секретаря на президента. Президентството е останало недоволно от решението на СГС, с което бе отменен отказът да бъде предоставен достъп до доклада за сделки на български фирми в Ирак.

АДВФК продължава ревностно да пази в тайна ревизионните актове
На 28 ноември 2005 г. ВАС, Пето отделение ще разгледа делото, образувано по касационна жалба на АДВФК срещу решението на СГС, с което бе обявен за нищожен отказът на агенцията да предостави копия от два ревизионни акта. Копията на актовете от извършени проверки в две учебни заведения към ТУ- София са поискани още през 2001 г. от Юрий Иванов - председател на гражданско сдружение “Обществен барометър” - Сливен. Тогава АДВФК отказа предоставянето на копия от актовете с мотив - служебна тайна. След като този отказ бе отменен от ВАС през 2002 г., с писмо от м. март 2003 г. агенцията отново отказа да предостави информацията, вече с мотив - засягане интересите на двете учебни заведения и липса на съгласието им за предоставяне на копия от ревизионните актове.

Тайна ли са имената и служебните телефони на общинските съветници?
Този въпрос ще разгледа на 22.11.2005 г. Пето отделение на ВАС като втора и последна инстанция. Делото е образувано по жалба на Сдружение “Център на НПО в Разград” срещу отказ на кмета на общината. Според Окръжния съд в Разград поисканата информация представлява лични данни на общинските съветници и не трябва да се предоставя.

Каква ще е позицията на новия финансов министър по делото Crown Agents?
На 16 ноември 2005 г. ВАС, Пето отделение отново ще разгледа делото, образувано по жалба на Кирил Терзийски от ПДИ срещу отказа на вече бившия министър на финансите Милен Велчев да предостави копие от договора с британската фирма Crown Agents. През м. април т.г. петчленен състав на ВАС отмени изцяло решението на тричленния състав на същия съд, с което бе отхвърлена жалбата и върна делото за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда. Мотивите на магистратите бяха, че съдебният състав не се е произнесъл по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност на договора, поради което изводът му, че същият съдържа класифицирана информация, е необоснован.

Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) и ПДИ обучават общинари по ЗДОИ и ЗЗЛД
“Законодателство за свобода на информацията” бе темата на семинар за служители от местната администрация, проведен на 25 и 26 октомври 2005 г. в София. По покана на ИПАЕИ Aлександър Кашъмов и Фани Давидова от ПДИ представиха задълженията на администрацията по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни, както и множество примери от съдебната практика, свързана с изпълнението на законодателството в областта на достъпа до информация и защитата на личните данни.

НПО се учат да прилагат ЗДОИ
Програма Достъп до Информация проведе второ обучение за неправителствени организации на тема “Свобода на информацията”. Представители на “Център на неправителствените организации - Разград”, “Център за независим живот”, “Сдружение на търговците на общински пазари - Видин”, екологично сдружение “За Земята” и “Българска национална асоциация на потребителите” се срещнаха на 12, 13 и 14 октомври 2005 г. в офиса на ПДИ, за да обсъдят ефекта от прилагането на Закона за достъп до обществена информация върху третия сектор. Лектори в обучението бяха Александър Кашъмов, Дарина Палова, Кирил Терзийски и Фани Давидова от ПДИ.

ПДИ представи опита си по прилагането на ЗДОИ в Македония
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи опита на България по прилагането на Закона за достъп до обществена информация на кръгли маси “Законодателство за достъпа до информация в Македония”. Срещите се проведоха в Скопие на 12-15 октомври 2005 г. Организираният от “Прозрачност без граници - Македония” дебат бе във връзка с подготовката на Закон за достъп до информация в Македония.

Опитът на ПДИ в областта на правото на информация бе представен в Турция
“Гражданското право на информация” бе темата на международна конференция в Анкара, на която изпълнителният директор на ПДИ, г-жа Гергана Жулева, бе гост. На 18 октомври т.г., пред аудитория от 90 участника, г-жа Жулева анализира резултатите от провежданите, след приемането на закона за достъп до информация, проучвания за прилагането му в България. Конференцията бе организирана от Фондация за икономически и социални проучвания - Турция (TESEV).

Училище по право в Белград
Стратегически съдебни дела по ЗДОИ, водени или подпомагани от ПДИ, представи ръководителят на правния екип, Александър Кашъмов в Белград на 21 и 22 октомври 2005 г. Лекцията по практиката на ПДИ бе в рамките на проведеното обучение на тема “Стратегически съдебни дела по свобода на информацията”. Форумът бе организиран от Инициатива “Публичен интерес към законодателството” на Училище по право “Колумбия”.

Access Info Europe ще лобира за повече свобода на информацията
На 26 октомври 2005 г. в Мадрид бяха представени резултатите от мониторинга за прилагане на законите за достъп до информация, проведен през 2004 г. от “Правна инициатива” на “Институт отворено общество”. Срещата, наречена “Прозрачност и мълчание”, стартира и кампанията за приемане на съвременен закон за достъп до информация в Испания. В конференцията участвува и изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева с представяне на българския опит по прилагане на закона. Конференцията, организирана от испанската консултантска компания Sustantia и новосъздадената организация Access Info Europe, се състоя в представителството на Европейския парламент в Испания. Г-жа Гергана Жулева е сред основателите на новата организация, чиято цел е да подкрепя развитието на законодателството и практиките на свобода на информацията в западно-европейските страни.

Унгария прие Закон за електронна свобода на информацията
Унгарският парламент прие Закон за електронна свобода на информацията, който ще влезе в сила на 1 януари 2006 г. Главната цел на закона е да създаде правната среда, необходима за съществуването на прозрачно държавно управление, заявиха от Министерството на информационните технологии и комуникациите. Задължително ще е да се публикуват проектозакони, закони и съдебни решения, но без да се съобщават имената на страните в процеса. Създава се задължение за всички министерства и общини да осигурят форум на интернет страниците си, където потребителите да изразяват мнения относно публикуваните законопроекти. По този начин гражданите ще могат непосредствено да участват в законодателния процес. Законът предвижда и създаването на Електронен регистър на действащите закони. Той ще съдържа текстовете на всички закони, които са в сила към даден календарен ден в уеднаквена форма.

Trust for Central America
“Тръст за Централна Америка” създадоха на 4 октомври представители от пет неправителствени организации от Ел Салвадор, Хондурас, Никарагуа, Панама и Доминиканската република. Групата от експерти ще работи за подобряване на свободата на изразяване и достъпа до обществена информация в Централна Америка. Новата неправителствена организация се подпомага от Организацията на Американските държави.

В Румъния поискаха прозрачност на правителствените договори с фирми
Шестнадесет румънски организации подписаха петиция с искане за промени в законодателството, които да гарантират свободен достъп до договори за обществени поръчки, концесии и приватизационни сделки в страната веднага след тяхното сключване. Писмото е инициирано от Коалиция за чисто правителство и е изпратено до Румънския парламент, до президента и правителството на републиката. Като основен мотив за искането е посочена нуждата от прозрачност при разпределянето на средствата от държавния бюджет, което е информация от огромен обществен интерес. Всеки може да подкрепи искането на адрес: office@sar.org.ro, като изпрати името си и адрес за кореспонденция.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP