Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

От съдебната зала: Делата за достъп до информация трябва да променят навици
Красимир Крумов, кореспондент на в-к “Монитор” в Шумен

С положителен финал завърши описаното в брой 1 на бюлетина на ПДИ за 2005 приключение със заявление (вж. http://www.aip-bg.org/bulletin/13/05.htm). В статията през януари реторично питах тайна ли е кой усвои бюджетния излишък на държавата за 2004 година. Поводът за въпроса беше отказът, който като кореспондент на вестник “Монитор” в Шумен получих от областния управител Нора Чалъкова, след като поисках информация за т. нар. малки демонстрационни проекти.

Журналистическият ми интерес към темата дойде през декември м. г., когато получих информация, че едни и същи фирми, близки до тогавашните управляващи, реализират т. нар. малки демонстрационни проекти (например изграждането на чешмички), осъществявани със средства от бюджетния излишък за 2004 г. В телефонен разговор управителят на Шуменска област Нора Чалъкова отказа да съобщи кой изпълнява проектите, като се позова на търговска тайна и изрично изявена воля на изпълнителите да не бъдат огласявани имената им. Това в никакъв случай не ми прозвуча логично и след консултация с експертите на ПДИ на 5 януари т. г. подадох официално заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до областната управа. На 24 януари с препоръчано писмо получих отговор от областния управител, с който ме уведомяват, че областната администрация подготвя сайт, в който щяла да бъде изнесена пълната информация за проекта. Приех писмото като формален отказ, като отказ го определиха и юристите на ПДИ. В тази ситуация се възползвах докрай от ЗДОИ и със съдействието на адвокат Кирил Терзийски заведох жалба по случая във ВАС. Производството във ВАС продължи долу-горе колкото една нормална бременност, но решението, което се роди в резултат на това производство, ме удовлетворява. С Решение № 9110 от 19 октомври т.г. ВАС е преценил, че информацията, която съм поискал, е обществена информация, а постановеният от областния управител отказ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен поради неспазване на установената от закона форма, съществени нарушения на административно-производствените правила и противоречие с материално-правните разпоредби. В крайна сметка ВАС отменя отказа и връща преписката за произнасяне, съобразно дадените указания.

Като журналист, който работи в ежедневник, а не в годишника на БАН, за мен конкретната информация за малките демонстрационни проекти, която исках на 5 януари, вече не представлява интерес. Веднага след смяната на властта в областната управа в Шумен новият областен управител предостави исканата информация и без решение на съда.

Юристите му предложиха в тази ситуация да оттегля жалбата си, но аз не го направих. Не го направих, защото исках съдът да се произнесе по този казус, а решението да служи за респект към закона на всички колеги и единомишленици на бившия областен управител Нора Чалъкова, които смятат, че могат да контролират обществената информация в свой или на партиите или ведомствата си интерес. Може да е наивно, но смятам, че поне в Шумен, тези, които държат в ръцете си по силата на служебното си положение информация, която представлява интерес за обществото, ще се замислят, преди да откажат да я предоставят. Надявам се също, че решението на ВАС ще бъде стимул и за други колеги да търсят правото си на информация. Защото в крайна сметка подобни дела трябва да формират навици и култура на информационно общуване у представителите на изпълнителната власт и различните ведомства.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP