Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

Наблюдение на практиките: Практиките на достъпа до информация в Словакия
Диана Банчева, ПДИ

“Колко кокошки работят в Министерството на труда и социалните грижи?” - такива запитвания получават понякога служителите в словашкото министерство. Но тъй като са задължени по Закона за свободен достъп до информация да предоставят информация на гражданите, те отговарят: “Нула на брой кокошки”. Този случай предизвика усмивка у българите, посетили Словакия в края на септември в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от Програма Достъп до Информация (ПДИ) с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Представители на ПДИ, на Фондация за реформа в местното самоуправление, на Националното сдружение на общините в България, на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и на Правителствена информационна служба към Министерски съвет посетиха институции и неправителствени организации, за да се запознаят с практиките по прилагането на закона в Словакия.

Според закона, който е приет в Словакия по същото време, когато и в България - 2000 г., всеки има право на достъп до обществена информация. Както в България, словашките държавни институции са задължени да предоставят и активно да разпространяват информация. И в Словакия служителите са задължени да предоставят информация при индивидуални запитвания, независимо от това дали тя е публикувана на интернет страницата на институцията или съществува под някаква друга форма. За неспазване на задълженията, определени от закона, държавните служители подлежат на наказание от глоба, която може да достигне размер равен на 1200 лв. А в случаи на нарушения отговорността е индивидуална. Това ни обясни г-н Милан Галанда, един от “ковачите” на Словашкия закон за достъп до информация.

“Отношението към закона бе скептично в началото, но сега хората го познават и използват”, отбеляза г-н Ярослав Пилат, упълномощен съветник по реформата в публичната администрация и директор на словашката организация M.E.S.A.10. Правителството изпълнява задължението си да публикува в интернет всички свои актове, решения и предложения, което дава възможност на гражданите да участват безпрепятствено в обществените обсъждания. В закона има и изискване за превод на всяка официална информация на езика на малцинствата. И това изискване се спазва, тъй като в някои региони словаците са малцинство.

 

Ал. Кашъмов и Гергана Жулева (ПДИ), Луиза Бусерска (ПИС на МС) и Елизабет Георгиева (МРРБ) в Областната управа в гр. Тренчин
Участниците в работното посещение в на среща в офиса на Омбудсмана)

“Там, където има информация, няма бедност” това е девизът на Информационния център към Парламента, сподели г-жа Дрина Яхелкова. Шест човека работят в центъра, водени от принципа “всеки има право на достъп до информация”. През 2004 г. Информационният център е отговорил на 590 заявления по Закона за свободен достъп до информация. Имало е 6000 запитвания по електронна поща и телефон. Работата на служителите се улеснила след създаването на интернет страница на Парламента, където всеки може да открие стенограми от парламентарните обсъждания, програми и резюмета от срещите на комисиите, споделиха от центъра. Страницата е с интерактивно съдържание и се обновява непрекъснато, като се следи дневния ред на Парламента. На въпроса “От какво се интересуват журналистите?” - ни отговориха, че най-голям интерес има към стенограмите от заседанията - от тях става ясно кой депутат какво становище е изказал по даден въпрос. Разходи за командировки или други служебни задължения на депутати и министри се публикуват на интернет страницата на центъра и такава информация отдавна не представлява интерес за журналистите. Информация за имуществото на депутатите може да получи всеки от публичния регистър, който също е онлайн. Имахме възможност да се убедим в актуалността на постъпващата в него информация.

За увеличаване прозрачността в работата на администрацията като превантивна мярка срещу корупционни практики, Министерството на правосъдието пък е внесло предложение за изменение в Закона за свободен достъп до информация, тъй като често заседанията, на които се определя допълнителното възнаграждение на общинските кметове, са затворени. А това е ограничение на достъпа до информация.

Словашкият омбудсман е институция, която попада в задължените по закон субекти да предоставят информация. През 2004 г. при него са постъпили 81 заявления, като омбудсманът разглежда и жалби за нарушаване на правото на достъп. За последната година са постъпили почти 100 такива. От офиса на омбудсмана също изразиха мнението, че на местно ниво законът се познава по-слабо и има нарушения на правото на информация. Причина за това е бързата децентрализация на местната власт и липсата на капацитет и структури за обучение на служителите. Въпреки това, съществуват множество положителни практики и тенденциите са за подобряване на достъпа до информация.

Пример за това е Клиентският център към общината на град Тренчин, който посетихме по време на визитата си в Словакия. Центърът отваря врати на 1 май 2004 г, когато Европа отваря врати към Словакия. Сам по себе си проектът е пилотен. Създадена е услугата за обслужване на гражданите на “едно гише”. Сега работата е открита и ефективна, отчетна и в полза на гражданите, казаха от центъра. Ключът към успеха отново държи кметът. “Идеалната форма за реформа е кметът да поеме инициативата”, сподели с нас шефът на маркетинговия отдел на центъра. Изключително важна част е и обучението на служителите. Въпреки това е необходимо време, за да се променят нагласите на хората. Обиколката на града завърши в Областната управа Тренчин. Там всеки служител, получил заявление за достъп до информация, има задължението да регистрира заявлението в общия за администрацията регистър. Записват се запитванията по телефона и по факса, като за целта е въведен специален софтуер за регистрация на заявленията по категории. Според този регистър през 2005 г. са подадени 12 заявления. Обясниха ни, че спадът в броя на заявленията се дължи на публикуването на голяма част от информацията, свързана с работата на институцията на нейната интернет страница.

Въпреки добрата организация и практики по отношение на Закона за свободен достъп до информация, необходимостта от независими наблюдатели остава. Такива коректори са неправителствените организации. В Словакия посетихме офиса на организацията Fair Play, чиято дейност е свързана с разработката на бази данни, в които се систематизира информацията за разпределянето на средства по изпълнението на големи държавни проекти. Информацията, която от Fair Play анализират, е обществена и е получена по процедурите на закона. На базата на тази информация (достъпна на уеб-страницата на Fair Play: www.fair-play.sk), журналисти подготвят материали с голям обществен ефект. Една такава медийна кампания е довела до промяна в Закона за обществените поръчки. “Властта трябва да се контролира от обществото, за да бъде ефективна и Законът за свободен достъп до информация е най-доброто средство за контрол”, казаха от Fair Play.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP