Информационен бюлетин
Брой 10(22), м. октомври, 2005

Необходима е по-голяма прозрачност, за да изпълним европейските изисквания за членство

Липсата на достъп до информация в сферата на обществените услуги, благодатната почва за корупция в някои сектори на администрацията и особено непрозрачността на държавните сделки с частни фирми (обществени поръчки и концесии) сериозно застрашават членството на България в ЕС, според доклада на Европейската комисия за 2005 г.

Откритостта и прозрачността на обществените услуги, особено що се отнася до достъпа до информация, са недостатъчни въпреки приетия през 2000 г. закон за достъп до информация . Ролята му за осигуряване на открито управление остава ограничена, макар че броят на административните решения по закона се е увеличил.

Специфична област, изложена на корупция поради особена непрозрачност, е договарянето на държавата с частни фирми - процедурите по обществени поръчки и концесии.

В доклада специално се коментира концесията на автомагистрала “Тракия”. Отбелязва се, че макар привличането на частни инвеститори в концесионни сделки да е полезно за модернизирането на транспортната инфраструктура, осигуряването на прозрачност на концесионните процедури е от изключителна важност. Само така ще се постигне необходимото за привличане на бъдещи инвестиции доверие в българската държава и ще се избегнат продължителни правни спорове.

Тези констатации на Европейската комисия съвпадат в значителна степен с изтъкнатите от Програма Достъп до Информация проблеми по прилагането на ЗДОИ в годишния доклад за състоянието на достъпа до информация, издаден през 2005 г. Като пример за непрозрачни сделки Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, посочва държавните договори с "Crown Agents", "Майкрософт", автомагистрала "Тракия" и демонстрационните проекти.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.11.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP