Информационен бюлетин
Брой 9(21), м. септември, 2005

Новини

ПДИ организира четири работни дискусии на тема “Законът за достъп до обществена информация - ефективно средство в работата на практикуващите журналисти”. Водещ лектор бе г-н Едуард Фигхе - холандски експерт по комуни-кациите, работил по множество проекти в областта на журналистиката и комуникационни-те стратегии в Източна и Централна Европа, Африка и Близкия Изток. Дискусиите се проведоха на 13, 14 и 15 септември в Център за култура и дебат “Червената къща”, София, с журналисти от централни и местни печатни и електронни медии. На 16 септември в х-л “Тримонциум”, Пловдив, г-д Фигхе разговаря със свои колеги от града за проблемите, които срещат в работата си при търсене на информация.

През месец септември излезе първият брой на “Журнал за информационни права”. Инициативата е на Департамента по конституционни дела на Великобритания. Целта на изданието е да информира тези, които използват закона, за новостите в областта на свободата на информация, защитата на лични данни и изискванията за информация, свързана с околната среда. Списанието ще представя прецеденти в практиката, основана на решенията на Комисаря по информацията, които да служат за справка в работата на администрацията и другите институции. Първият брой на “Журнал за информационни права” е достъпен на интернет адрес: http://www.foi.gov.uk/irj.htm.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP