Информационен бюлетин
Брой 9(21), м. септември, 2005

“Стараем се да бъдем активната страна за предоставяне на информация в извънредни ситуации”,
Светлозар Димов, главен еколог на Община Стара Загора

- Община Стара Загора получи грамота в категорията “Най-добра уеб-страница на институция, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)”. Какво означава за Вас тази награда?
- Изключително ми е приятно да приема тази грамота. Бих искал да кажа, че е голяма чест за мен да получим такова признание от Програма Достъп до Информация. Това е една награда и за всички старозагорци. Ние работим в посока постигане на пълна прозрачност в работата на Общината и за постигане на устойчиво развитие, съществен елемент от което е информираността на гражданите и обществото като цяло. Използваме възможностите, които Интернет ни дава, има какво още да се направи, надявам се, че ще се поздравим с добри успехи за в бъдеще.

- Какво конкретно мислите да направите в тази насока?
- От гледна точка осигуряване на достъп до обществена информация за жителите на Oбщина Стара Загора ние сме направили - смея да твърдя - не малко. Конкретно в областта на околната среда сме направили доста. Изключително добра е координацията ни с Министерството на околната среда и водите. Вече е налице местна система за информация от гледна точка на състояние и качество на околна среда. Уникалното за нея е, че в мониторинга за състоянието на околната среда се публикуват данните не само от държавните органи, натоварени с тази задача, но и данните, с които разполагат промишлените предприятия. По този начин населението на областта се оповестява бързо при възникнали промени в състоянието на въздуха и водата. Разширяваме тази система и се надяваме да я направим уникална за страната. Вече приключи първият етап, от реализирането й, до края на годината ще приключим и с втория.

- Екологичните проблеми на Стара Загора обаче се засилиха през последните няколко месеца. Успя ли общината да информира своевременно гражданите за обгазяването на региона?
- Община Стара Загора направи всичко необходимо, от гледна точка на нашата компетентност, спрямо националното екологично законодателство, да информира гражданите при възникването на проблема. Нека не забравяме, че има други компетентни органи, които също отговарят за решаването на този проблем. Разбира се, ние не сме безучастни, напротив, изключително активни сме в тази насока и мисля, че това, което касае общината, сме го предоставили като информация на гражданите и те, смея да твърдя, са добре информирани, не само чрез страницата на общината в Интернет, но и чрез местните медии. В страницата на Общината има секция “Горещи въпроси”, където на всяко запитване се отговаря в максимално кратки срокове и достатъчно коректно. При възникване на извънредни ситуации като тази, за която говорите, активната страна за предоставяне на информация сме ние.

Интервюто взе Антон Андонов, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP