Информационен бюлетин
Брой 9(21), м. септември, 2005

“Трябва да се създаде дисциплина на отвореност у органите на местната власт”,
смята председателят на гражданско сдружение “Обществен барометър”


Юрий Иванов, председател на “Обществен баромотър” получава наградата “Златен ключ”

- Г-н Иванов, Вие сте ветеран в битките за достъп до информация. Какво означва за Вас тази награда?
- Аз съм изключително щастлив от днешния ден, защото на този ден беше дадено едно изключително признание за дейността на нашата организация - гражданско сдружение “Обществен барометър” - гр. Сливен. Ние сме една регионална антикорупционна организация, която в своята дейност основно използва Закона за достъп до обществена информация. Този закон е нашият инструмент. Този закон е нашето оръжие. С този закон ние сме в състояние да принуждаваме държавната администрация да дава обществена информация, която незнайно защо пази много ревниво.

- Шегуваме се помежду си, че чрез работата си гражданско сдружение “Обществен барометър” държи в тонус администрацията. Как постигате това?
- Дейността на “Обществен барометър” обхваща цялата Сливенска област - това са общините Сливен, Твърдица, Котел и Нова Загора. Опитваме се в известна степен да играем ролята на местен омбудсман, което ни създава, освен всичко друго, и доста проблеми по отношение на работата ни с местната власт и със съответната държавна местна администрация. Ние поддържаме горещ телефон, e-мейл, интернет страница. По този начин стимулираме хората без притеснение да идват при нас, да споделят нещата, които ги тревожат или са открили като нередни. Нашият юрист, Ваня Барбутова, ги очаква в офиса, изслушва ги и ги насочва какво трябва да направят по съответните казуси. Хубавото е, че гражданите на област Сливен ни стимулират с много въпроси в различни области - местна власт, образование, представителство на различни държавни контролни органи, дори прокуратурата, съда.

Това са все институции, които не показват резултатна дейност. От нашите анализи става ясно, че ако държавните контролни органи изпълняваха стриктно задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, нивото на корупция нямаше да е толкова високо.

- С вашата дейност, на практика, стимулирате тези органи да изпълняват задълженията си и да се придържат към закона.
- Това, което забелязваме е, че незнайно защо държавната администрация не иска да създаде условия за прозрачност в собствената си дейност. Ако те създадат, без външен натиск, информационен достъп и прозрачност в работата си, тогава, може би, нашата дейност ще бъде по-малка. Конфликтът, който си навличаме, идва от непрекъснатото ни искане на информация. Искайки информация, ние караме администрацията да приема и тази част от дейността си, която се нарича отчет. Ние в крайна сметка работим за постигане на отчетност на институциите пред гражданите на област Сливен. В този смисъл ние сме заели позицията на граждански контрол, така както е нормативно прието и желаем да осъществяваме този граждански контрол професионално. Бихме се радвали, ако държавната администрация също си вършеше работата професионално.

- Гражданско сдружение “Обществен барометър” влиза в конфликти с институциите заради естеството на работата ви. Коя институция бихте номинирал и наградил в категорията за негативна награда?

- Без всякакво замисляне - Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Ние вече водим пет дела с това министерство. Има много негативизъм в тази институция. Такова безочливо и безпардонно отношение към Закона за достъп до обществена информация аз не съм виждал. Там думата закон не съществува. Мъките ни в това министерство са свързани с прегради, които се слагат пред достъпа до информация, като тя се класифицира като търговска тайна. Сега съм възмутен от едно решение на Върховния административен съд, в което се приема, че министърът на регионалното развитие не е длъжен да знае какви пречиствателни станции трябва да има в България. А този е органът, според Закона за водите, който трябва да създава държавната политика по отношение на водоснабдяването в България. Това са абсурдни решения и аз разчитам на експертния юридически екип на ПДИ да се намесим заедно там и да видим какво става.

- Носител на две грамоти и награда за принос в областта на достъпа до информация, какви са плановете пред “Обществен барометър”?
- Краткосрочните планове са да убедим донорските организации в третия закон на Нютън - на всяко действие има равно по сила и обратно по посока противодействие, т.е. на нивото на корупцията, която съществува в България, би следвало да съществуват антикорупционни финансиращи програми, които да бъдат със същия размах и със същата стойност. Нещата за съжаление не са такива. По-скоро антикорупционната дейност се възприема като лично задължение на определени граждани, което изключително много спира дейността ни. Не може при такава вълна на корупция и при такава абсолютна безнаказаност, и при изказвания от страна на чужди дипломати, че българската съдебна система не функционира ефективно, да няма никаква адекватна реакция за поддържане на антикорупционни организации. Ние ще се радваме, ако има такава антикорупционна организация във всяка област на България. След като спечелихме едно дело в Комисията за защита на конкуренцията, за да отменим незаконосъобразна наредба на Общински съвет Сливен, която третира монополното положение на едно търговско дружество в Сливен, една старозагорска фирма дойде при нас и ни помоли да защитаваме техните интереси в област Стара Загора по същия начин. Това беше нещо, което ни изненада много приятно.

- Какви са тенденциите за развитието на работата на организации като “Обществен барометър”?
- Проблемът в България е, че няма изградена обща методика за водене на антикорупционна дейност. Финансиращите програми изискват особена оригиналност на проекта, а не взимат предвид това, че всички неправителствени организации, говоря за тези извън София, трябва да се преборят с нещо доста елементарно - с липсата на прозрачност, която местната власт отказва да създаде в работата си. Затова трябва да се създаде последователност от стъпки, които да бъдат методично изработени; трябва да се създаде дисциплина на отвореност у органите на местна власт. И докато това не стане, резултатите от всеки антикорупционен проект ще бъдат частични. Няма мултипликационен ефект, който би създал приемственост и възможност за действие на местен омбудсман. В такава инициатива ролята на държавата е много важна, за да се създаде мрежа от организации, които да действат заедно, с контролни и защитни функции.

Интервюто взе Диана Банчева, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP