Информационен бюлетин
Брой 9(21), м. септември, 2005

“ЗДОИ е силен лост в ръцете на гражданите”,
смята Петър Пенчев, носител на наградата “Златен ключ” за 2005 г.


Петър Пенчев, с наградата “Златен ключ” за гражданин, най-активно използвал правата си по ЗДОИ

- Вие получихте наградата ”Златен ключ” за последователното и резултатно търсене на информация, свързана със строежа на АЕЦ “Белене”. Остана ли нещо скрито около втората АЕЦ в България?
- Вярно е, че много информация, свързана със строежа на АЕЦ “Белене”, ми бе предоставена. Вярно е обаче и нещо друго - че търсенето на информация за проекта трябва да продължи. Приемам наградата в този дух. За мен тя е златен жалон по пътя, по който гражданите търсят и отстояват правото си да бъдат осведомени. Иска ми се тази награда да бъде посветена на всеки, който използва ЗДОИ. Според мен законът е много силен лост в ръцете на гражданите за получаване на документи и за чуване на тяхното мнение относно корекция и съответно - съобразяване от страна на официалните институции по различни теми. Искам и ще продължа и занапред да работя по тази тема - строежът на АЕЦ “Белене”. Аз съм от хората, които, като се хванат на хорото, го играят докрай. В кръга на шегата ще кажа, че съм зодия “работохолик”.

- Какво се случва с днешна дата около строежа на втората АЕЦ в България?
- В момента очаквам във вторник (04.10.2005 г.) заседанието на Върховния административе съд по делото за достъп до Оценката за въздействие върху околната среда на АЕЦ “Белене”. В момента очаквам във вторник (04.10.2005 г.) заседанието на Върховния административе съд по делото за достъп до Оценката за въздействие върху околната среда на АЕЦ “Белене”.

През месец ноември са насрочени други две дела отново за АЕЦ “Белене”. Те са срещу две решения на Министерския съвет (МС), взети съответно на 29.04.2004 г. и на 07.04.2005 г. Очаквам да бъде определена и дата за последното дело, свързано с АЕЦ “Белене” и проблема за съхраняването или по-точно - погребването на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Вече съм подал жалба за отменяне на Решението на МС отпреди два месеца относно построяването на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Това хранилище, според данните, с които разполагам, ще се превърне, по всяка вероятност, в международно. Така че работа тепърва предстои, надявам се че България вече е правова държава и с тези документи, които съм получил по реда на ЗДОИ, съдът ще може да помогне за правилното решаване на проблемите, засягащи не само мен, но и страшно много хора. Знае се, че опазването на околната среда няма граници. Поради тази причина аз очаквам, че включването и на една международна организация като “Грийнпийс” в тези процеси само ще помогне за намирането на правилното решение. Мисля, че една корекция в решенията на институциите по въпроса АЕЦ “Белене” ще доведе до запазването на околната среда за поколенията.

- Сам ли сте в борбата срещу институциите?
- Разбира се, че не. Много се радвам, че срещам подкрепата на хора и организации, които осъзнават важността на проблема АЕЦ “Белене”. Тук може би е мястото да благодаря на юридическия екип на ПДИ, който ми оказва неимоверна помощ в тази насока.

Интервюто взе Антон Андонов, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.10.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP