Информационен бюлетин
Брой 8(20), м. август, 2005

Глобалната инициатива за прозрачност (The Global Transparency Initiative - GTI) публикува своя проект на Харта за прозрачност на международните финансови институции (МФИ). Документът беше представен на работна среща на GTI, проведена на 01-03.09.2005 в Краков, Полша с участието на Гергана Жулева и Николай Мареков от ПДИ.

GTI работи за по-голяма прозрачност в дейността на МФИ, като Световната банка и Международния валутен фонд. GTI вярва, че всеки човек има право на информация за дейността на обществените институции и право да участва в процеса на вземане на решения по проекти и политики, засягащи личния му живот.

Хартата за прозрачност ще бъде основополагащ документ, утвърждаващ стандартите и нормите, с които трябва да са съобразени поли-тиките и практиките на прозрачност в МФИ. Текстът на документа може да бъде коментиран до 28.11.2005 г. на адрес: http://www.article19.org/publications/law/case-briefs.html.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.09.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP