Информационен бюлетин
Брой 8(20), м. август, 2005

Случай на месеца: Без информация няма ефективен граждански контрол
Дарина Палова, ПДИ

Случаят:
Директорката на ХЕИ - Добрич отказа информация за случай на санкционирана медия по реда на закона, забраняващ рекламата на алкохол след 1 януари 2005 г. Наказателната мярка е станала публична тайна, но не може да бъде огласена от журналистите без официална информация. На питанията на кореспонденти на централни вестници последва лаконичният отговор: “Има такъв случай, касае местна медия”. Но местни медии в Добрич има няколко и липсата на конкретност може да се окаже обидна за всички тях, при условие че спазват изискванията на закона.

Коментарът:
Действително, от 01.01.2005 г. влезе в сила новият Закон за здравето (ЗЗ), с който официално беше забранена пряката реклама на спиртни напитки, а по отношение на непряката реклама се въведоха определени ограничения, посочени в разпоредбата на чл. 55 от закона. По-важните от тях са следните:
• непряката реклама не може да е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и да се излъчва в предавания или да се публикува в печатни издания, предназначени за тях;
• не може да съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;
• непряката реклама на спиртни напитки не може да се излъчва в радио- и телевизионни предавания преди 22,00 часа и т.н.

Тъй като в случая се поставя въпросът за искане на информация, отнасяща се до наложените санкции за нарушаване на посочената по-горе забрана, е нужно да уточним кой именно е органът, компетентен да налага санкции.

От една страна, контролиращи спазването на разпоредбите на Закона за здравето, са органите на държавния здравен контрол, в частност Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), бивши ХЕИ. От друга страна, конкретно по отношение на рекламата в електронните медии, контролни функции има Съветът за електронни медии (СЕМ), който съгласно Закона за радиото и телевизията констатира нарушенията и налага санкции на радио- и телевизионните оператори. Така практически, РИОКОЗ следи рекламата на алкохол само в печатните медии и билбордовете, а СЕМ контролира нарушенията на забраната за реклама, извършени от електронните медии.

Както СЕМ, така и РИОКОЗ са задължени да предоставят информация субекти1, по реда на ЗДОИ и при запитване би следвало да предоставят информацията, с която разполагат, според обема на правомощията си, за наложените санкции на медиите, нарушили забраната. Така е, защото информацията за наложените санкции и глобената медия представлява официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ. Това е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи при осъществяване на техните правомощия и достъпът до нея в случая е свободен, тъй като не е налице някое от предвидените в ЗДОИ ограничения. С писмено заявление за достъп до обществена информация в такива случаи могат да се поискат копия от съставените актове за нарушения и констативни протоколи.

Целта на налагане на всяко едно наказание - дори когато има административен характер, е да изпълнява превантивни функции. В случая тази цел няма как да бъде изпълнена, ако обществото не научава за извършените нарушения, нарушителите и наложените санкции.

1. СЕМ в качеството си на публичноправен субект, различен от държавните органи съгласно чл.3,ал.2, т.1 от закона, а РИОКОЗ - като държавен орган с териториална компетентност.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 08.09.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP