Информационен бюлетин
Брой 2, м. февруари 2004

Тема с продължение:
Върховният административен съд ще гледа на 19 май отложеното дело за договора на Правителството с "Майкрософт"

На 18.02.2004г. във Върховния административен съд се гледа делото, заведено от ПДИ и двама народни представители срещу отказа на министъра на държавната администрация Димитър Калчев да предостави копие от договора, сключен с "Майкрософт". На първото съдебно заседание по делото не се яви представител на министъра и се оказа, че той не е изпълнил задължението си по чл. 16 от Закона за Върховния административен съд да изпрати на съда жалбата заедно с цялата преписка, поради което образуваното дело е непълно. Съдебният състав докладва постъпила молба от министъра с искане жалбата да бъде оставена без разглеждане, тъй като той е предоставил вече исканата информация и жалбоподателите нямали правен интерес от продължаване на делото. Това твърдение на министъра не отговаря на действителността, защото единствената предоставена информация е писмена справка за съдържанието на договора, както и мотивите на министър Калчев за избора на "Майкрософт", която той изпрати на заявителите едва след получаването на жалбата им срещу мълчаливия отказ. По искане на процесуалния представител на жалбоподателите и след като констатира, че без преписката и съдържащите се в нея оригинали на документи не могат да бъдат направени никакви изводи по възражението за процесуална недопустимост на жалбата, съдът задължи министъра на държавната администрация да изпрати преписката в цялост и отложи делото за 19.05.2004г.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.03.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP