Информационен бюлетин
Брой 7(19), м. юли, 2005

Новини
подбор на Диана Банчева, ПДИ

Ще каже ли Министерски съвет колко получават министрите за командировки?
На 28 юни 2005 г. Върховният административен съд (ВАС) обяви отказа на Правителството да предостави информация за командировките на властта за незаконен. По този начин висшите магистрати потвърдиха решението на Софийски градски съд, с което още през август 2004 г. бе признато правото на журналистката от в. “24 часа” - Павлина Трифонова, да получи достъп до информацията за командировките на министрите и състоянието на почивните бази на МС. Делото бе образувано по касационна жалба на МС, но в мотивите си тричленният състав на ВАС отбелязва, че отказ, поради несъществуване на информацията към датата на заявлението, е неоснователен. Kомандировките на министрите се осчетоводяват текущо и изготвянето на справка е възможно в рамките на установения от Закона за достъп до обществена информация срок за отговор. Остава Правителствената информационна служба да се съобрази със съдебното решение и да предостави достъп до поисканата информация.

Сливенският окръжен съд реши дело в полза на търсещите достъп до информация
Делото е образувано по жалба на Гражданско сдружение “Обществен барометър” срещу отказа на Областната инспекция по труда в град Сливен да предостави информация, свързана с извършените проверки и съставени актове на общински търговски дружества в област Сливен за периода 1999 - 2000 г. Институцията мотивира отказа си с това, че исканата информация е служебна тайна и засяга интересите на трети лица. Сливенските съдии обаче решиха, че срокът за служебната тайна, който според Закона за защита на класифицираната информация е 2 години, е изтекъл. Съдът е задължил Инспекцията по труда да предостави исканата информация и да заплати разноските по делото, в размер на 310 лв., на Гражданско сдружение “Обществен барометър”.

Достъпът до информация и участието на обществеността
по въпроси, свързани с околната среда. Това бяха темите, по които адвокат Кирил Терзийски от Програма Достъп до Информация говори пред представители на общинската администрация в град Девня на 8 юли. Оказа се, че в общината няма постъпило нито едно заявление за достъп до информация за 2004 г., което може да бъде индикация или за неосведомеността на гражданите относно правото им за достъп до обществена информация, или за отличното изпълнение на задълженията от Община Девня, съгласно ЗДОИ.

Ученици задаваха въпроси по достъпа до информация
Как да упражняват правото си на достъп до информация обясни Александър Кашъмов на младежи, участници в “Летен младежки практикум”, организиран от фондация “Утре”. На 8 юли ръководителят на правния екип на Програма Достъп до Информация изнесе лекция в Пещера пред бъдещите членове на активното гражданско общество на България относно свободата на информация и законите, които я гарантират у нас.

Германия вече има Федерален закон за свобода на информацията
На 8 юли Германският Бундесрат - Горната камара на Парламента - прие закона, след като в началото на миналия месец той бе гласуван от Долната камара. Очаква се законът да влезе в сила от 1 януари 2006 г. Така, след години публични и политически дебати, Федерална Република Германия ще се присъедини към страните от Европейския съюз с действащо законодателство по достъпа до информация. Без закони остават само Люксембург, Малта и Кипър.

Достъпът до информация в Молдова е застрашен
Правителството на Молдова е одобрило два проектозакона, изготвени от Министерството за развитие на информацията, пренебрегвайки мнението на гражданските организации в страната. Проектът на Закон за достъп до информацията не само няма да доведе до подобряване състоянието на достъпа в Молдова, но заложените промени ще дадат безпрецедентна власт на администрацията да ограничава достъпа на гражданите, като на практика освобождава служителите от отговорност да предоставят информация. От неофициални източници стана ясно, че Кабинетът е одобрил още един проект на закон, подготвен от Службата по сигурност на информацията. Това е Проектозакон за държавната и служебната тайна, който е гласуван в пълна секретност, без обществено обсъждане и участие на граждански организации. И двата акта са в противоречие с Конституцията на Република Молдова, международните договори, по които Молдова е страна, препоръките на Съвета на Европа и действащото законодателство и практики в други страни. Ако проектите влязат в сила, свободният достъп до информация, както и свободата на изразяване в Молдова, ще бъдат сериозно ограничени, демократизацията на обществото ще бъде възпрепятствана, а корупцията в управлението ще бъде поощрена.

Разкрита корупция в държавна агенция, чрез Закона за свобода на информацията
Британската агенция за експортно застраховане си е затворила очите при застраховането на проект в Нигерия на стойност 142 милиона евро. Това става ясно от протоколи на срещи, получени със заявление по Закона за свобода на информацията, от в-к “Financial Times”. Документите показват, че Агенцията се е съгласила да даде парите, без да й бъдат предоставени необходимите гаранции за законното реализиране на проекта. Той се финансира главно от нигерийското правителство и струва повече от 10 милиарда долара. Половината от тази сума е отишла в консорциум, собственост на партньори от Япония, Франция и Италия. В тези държави се провежда разследване. Британската агенция е заявила, че няма правомощия да разследва случая.

Организация ще се бори за достъпа до информация в Коста Рика
Институт по Свобода на словото и пресата отвори врати в Коста Рика. Журналисти и адвокати ще се борят за законодателни реформи, които да гарантират свободата на медиите и безпрепятствения достъп до обществена информация. Насърчаване независимостта на медиите, съдебна защита на журналисти, публикации свързани със свободата на словото, достъпа до информация и защита на човешки права са сред приоритетните дейности на Института. Представителството на ЮНЕСКО за Централна Америка е заявило готовността си да съдейства на института за постигането на тези цели.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.08.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP