Информационен бюлетин
Брой 7(19), м. юли, 2005

Пътища към демокрацията - ролята на неправителствените организации
Диана Банчева, ПДИ

На 6 и 7 юли 2005 г., в София се проведе конференция на тема “Пътища към демокрацията: уроци от опита на страните от Европа, бившите съветски републики и арабския свят”. Организаторът на срещата - Международният форум за изучаване на демокрацията към Националната фондация за демокрация - САЩ, събраха представители на неправителствени организации и изследователи в областта на международните отношения и политиката от Италия, Сърбия, Словакия, България, Беларус, Украйна, Грузия, Русия, за да споделят опита си от процеса на демократичен преход с колеги от Египет, Турция, Ирак, Кувейт, Йордания, Палестина и Ливан, в търсене на печеливша стратегия за демократизация на страните от арабския свят. Българският домакин на конференцията беше Център за либерални стратегии. Програма Достъп до Информация бе поканена като член на Мрежата на институциите, изследващи демокрацията.

Двудневната дискусия беше интензивна. Бяха дадени определения за демократичния процес от различни гледни точки и произтичащи от различни специфични условия. Опитът в постигане на демократични реформи и обществени трансформации на централно и източноевропейските страни, включително и този на България, бяха разгледани като успешни. В търсене на конкретни предложения за постигане на демократични промени, бяха начертани множеството препятствия, пред които са изправени либералните демократи в бившите съветски републики и в Близкия изток.

Ролята на активните граждански организации, влиянието на медиите и подкрепата на международната общност бяха цитирани като най-силни фактори за успеха по пътя към демокрацията. Бе отбелязано, че много неправителствени организации са фиктивни, тъй като те са притежание на представители на властта и не работят в полза на обществото. Фактът е особено показателен в арабския свят, където международните институции и САЩ финансират проекти. Бе изтъкнато, че неправителствените организации (НПО) са тези, които трябва да са независими, да определят постоянни цели и да отстояват позицията си. Контролът върху изразходваните средства, бдителността за злоупотреби и навременното уведомяване на международните донори за неправомерно усвояване на средства - са само част от задачите на неправителствените организации, работещи за прозрачност на управлението.

Независимите и активни граждански организации са носители на модела на промяната. Те трябва да бъдат критични, да инициират дебати, да водят кампании. Целта на работата на едно НПО е да спомага за изграждането на стабилна гражданска структура чрез гражданско образование. Неговата роля е да поддържа диалога между гражданското общество, държавата и външните участници. Освен двигател на промяната, то е и продължител на застъпническата дейност в утвърждаване на демократични принципи в управлението.

Участниците в конференцията се разделиха с висока оценка за ефективността на работата при обмена на опит и стратегии. Организациите си пожелаха да продължат да продължат да работят успешно в мрежа. Мрежата е силно кампанийно средство за постигане на резултати, като осигурява подкрепата на външни за конкретна страна съмишленици, мобилизира общественото мнение, привлича вниманието на международни партньори за постигане на целта - отхвърляне на авторитарните режими, борба с корупцията, установяване на отворена пазарна икономика и силно гражданско общество.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.08.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP