Информационен бюлетин
Брой 5(17), м. май, 2005

Приключения със заявления: Администрацията на Врачански Окръжен Съд не познава ЗДОИ?
Мария Молешка, координатор на ПДИ, Враца

Началото
Неправителствената организация “ИнфоЕКОклуб” - Враца изпраща сигнал до Прокуратурата в града за закононарушения, извършени от Община Враца, при построяване на бензиностанция “Лукойл”.
След двегодишно разследване, заместник окръж-ният прокурор Лозанов, прекратява следствено дело № 397/03 г. на Врачанска окръжна прокура-тура (ВрОП) с Постановление от 17.12.2003.

С помощта на Александър Кашъмов, адвокат от Програма Достъп до Информация “ИнфоЕКОклуб” обжалва Постановлението на ВрОП пред Окръжен съд - Враца, но в закрито заседание с Определение № 28/03, съдът прекратява производството по н.ч.д. № 623/03. Екологичното сдружение иска да получи копие от съдебното определение. Първона-чално негов представител се обръща към прокурора Светослав Лозанов, който устно отказва да даде документа с мотива, че той е издаден от ВрОС.

Развитието
На 17 март 2005 г., със заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), “ИнфоЕКОклуб” иска копие на Определение 28 в отдел “гражданско деловодство” на ВрОС. Служителката в деловодството е смаяна от текста и пита колежката си - “Виждала ли си “такова нещо”? Следва молба към представителя на екологичното сдружение да изчака и след консултации в кабинета на председателя на ВрОС, администраторката заявява, че приема завлението и отговор ще бъде предоставен от отдел “архива” - наказателно деловодство. Входящ номер на заявлението по ЗДОИ не е поставен, написана е само датата върху него, а отговорът щял да бъде предоставен максимум след 2-3 дни. На опита да се напомни, че има закон, който точно съдът не бива да нарушава, служителката се пошегувала, че може би и това ще стане. Някога.

Служителката от отдел “Архива” съветва документът да се търси от Прокуратурата, а на аргумента, че е издаден от ВрОС. Следва покана за среща след 2-3, за да бъде изготвен...
След 3 дни, е налице следваща покана за среща “след [още] 2-3 дни, защото председателят на съда е ангажиран”, а вместо да се ходи до съда, можело и да се звъни и по телефона...

Развръзката
Най-после, на 14.04.2005 г., документът е готов, а удостоверяването, че е предоставен, става с подпис върху заявлението по ЗДОИ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP