Информационен бюлетин
Брой 5(17), м. май, 2005

Бургаски ученици разговаряха за достъпа до информация
Радка Балева, координатор на ПДИ, Бургас

Защо да обжалваме в съда отказа да ни бъде предоставена информация. Процедурата отнема време. Има и по-лесен начин - казваш на журналистите за проблема, те пишат и готово - научаваш това, което ти е било отказано.

Журналистите имат водещата роля за разкриването на нередности в обществото. На тях може да им се довериш, но защо трябва чрез тях да получиш копие от целия Правилник на учебното заведение, в което учиш? Защо на нас, учениците, ни се дават само отделни части, в които преобладават задълженията и забраните за ученика? Не трябва ли да знаем и правата си? Отговори на тези и други въпроси относно достъпа до информация разискваха на среща в Бургас представители на Младежкия парламент в града с координатора на Програма Достъп до Информация (ПДИ) Радка Балева. Учениците - десетокласници и абитуриенти от френската и математическата гимназии в Бургас, проявиха особен интерес към Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и дейността на ПДИ. Идеята да се чества 28 септември като Международен ден на правото да знам, според тях, кара хората да се замислят още веднъж за правата си да получават обществена информация и питайки, да упражняват ефективен контрол върху управлението на местно и централно ниво. А как да стане това най-точно казва наръчникът на ПДИ “Как да получим достъп до информация?”, защото в него са дадени отговори на всички въпроси - кой има право на достъп до информация, кой е задължен да я предостави, каква информация може да се иска и каква може да се откаже. Полза има и от практическите съвети как да се поиска достъп до информация и как да се обжалва отказ в съда.

Според средношколците, не е правилно да се искат копия от личните им карти, за да се явят на предварителни изпити в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. В тази връзка основателен е въпросът, дали след провеждането на изпита тези данни ще бъдат унищожени. Учениците недоумяват, защо толкова често различни органи - библиотеки, видеотеки, спортни клубове, събират трите им имена, ЕГН и адрес, за да издадат членски карти. И питат дали личните им данни се пазят така, както изисква Законът за защита на личните данни.

След края на срещата, представителите от Бургаския младежки парламент бяха убедени, че освен на журналистите, вече могат да разчитат и на неправителствена организация, към която да се обърнат за съвет и помощ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP