Информационен бюлетин
Брой 5(17), м. май, 2005

От съдебната зала: След близо две години протакане СГС разгледа по същество дело срещу мълчалив отказ на Главния прокурор

На 17.05.2005 г. Софийският градски съд (СГС) разгледа при закрити врати и обяви за решаване воденото с подкрепата на ПДИ, дело срещу мълчалив отказ на Главния прокурор да предостави копие от Правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата и движението на документооборота (а.д. № 4119/2003 г. по описа на СГС АО III-Е състав). Забележителен момент в делото е фактът, че жалбата е подадена още през лятото на 2003 г., но първоначално нежеланието на Прокуратурата да спази закона, а впоследствие и нежеланието на СГС да разгледа по същество едно подобно дело, се изразяват в забавяне от година и половина. В крайна сметка след като Върховният административен съд (ВАС) отменя на два пъти определения на СГС за прекратяване на делото, то най-сетне е разгледано по същество и предстои решаването му в 30-дневен срок.

Предисторията на това дело е поставена с публикуваното в медиите на 5 ноември 2002 г. открито писмо на г-н Едвин Сугарев, с което той обвинява Главния прокурор в злоупотреба с власт, разправа с подчинените, натиск върху медиите и т.н. В резултат на това още тогава (в края на на 2002 г.) Висшият съдебен съвет (ВСС) събира доказателства, проверява случая и накрая приема решение, с което констатира нарушения, извършени от Главния прокурор.

Впоследствие, в началото на 2003 г., 31 граждани внасят подписка с искане Главният прокурор Никола Филчев да се съобрази с предложението на ВСС и да се оттегли от поста си. Подписката е заведена в деловодството на Върховна касационна прокуратура (ВКП), като при подаването й прокурор уведомява гражданите, че по нея ще бъде образувана преписка, която ще се реши в законоустановения 20 дневен срок. Следват 3 месеца, без гражданите, подали подписката, да получат някаква информация за съдбата на тази преписка, а и опитите им да получат такава на място завършват с неуспех.

Тогава двама от тези 31 граждани - господата Пламен Симеонов и Димитър Димитров подават заявление за достъп до обществена информация, по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до Главния прокурор, с което искат да им бъде предоставена информация, описана в 5 точки. В четири от точките се иска информация, свързана с отправеното предложение както от гражданите, така и от ВСС, до г-н Филчев за оттегляне от поста. Поискано е и копие от Правилника за организацията и дейността на администрацията на прокуратурата и движението на документооборота.

Следва мълчалив отказ на Главния прокурор по подаденото заявление, след което двамата заявители се свързват с Програма достъп до информация (ПДИ) и се превръщат в жалбоподатели срещу мълчаливия отказ на Никола Филчев. Жалбата е подадена в срок (през юли 2003 г.) чрез Прокуратурата до Софийски градски съд (СГС), но прокуратурата вместо да я изпрати на съда, я връща на жалбоподателите като ги уведомява, че поисканата информация не попадала в обхвата на ЗДОИ. Налага се да бъде подадена молба директно до СГС с приложената жалба и цялата преписка и едва тогава СГС образува дело.

Но сагата продължава - при първото разглеждане на делото състав на СГС го прекратява и изпраща същото по подсъдност за разглеждане на ВАС. Минават още няколко месеца докато то бъде разгледано от ВАС и отново (както е правилно да бъде) е върнато по подсъдност на СГС за разглеждане, тъй като актовете на Главния прокурор са подсъдни точно нему (Определение № 4492 от 18.05.2004 г. по а.д. № 160/2004 г. на ВАС Пето отделение).

Следва обаче ново прекратяване на делото от СГС с аргумента, че мълчаливите откази не подлежат на обжалване по ЗДОИ, тъй като това не било предвидено в специалния закон - именно същият ЗДОИ. Ново обжалване пред ВАС (и още няколко търкулнали се месеца), който още преди 2 години, с няколко свои решения преценява, че мълчаливите откази за достъп до информация подлежат на обжалване, тъй като е приложим по аналогия Закона за административното производство, който е предвидил такова обжалване и че липсата на специална норма не може да доведе до лишаване на гражданите от достъп до правосъдие. Oще повече, че подобна теза би обезсмислила изцяло съществуването на ЗДОИ. ВАС отново отменя определението за прекратяване на СГС и му връща делото за разглеждане по същество (Определение № 9942 от 29.11.2004 г. по а.д. № 9884/2004 г. на ВАС Пето отделение).

Все пак, на 17.05.2005 г. СГС разглежда делото в закрито заседание и го обявява за решаване. Предстои постановяване на съдебно решение в 30 дневен срок.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.06.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP