Информационен бюлетин
Брой 4(16), м. април, 2005

Новини
Диана Банчева, ПДИ

С помощта на ПДИ министър Велчев отново бе осъден за договора с Crown Agents
На 28 април 2005 г. петчленен състав на ВАС отмени изцяло решението на тричленния състав на същия съд, с което през м. ноември 2004 г. бе отхвърлена жалбата на Кирил Терзийски от ПДИ срещу отказа на министъра на финансите Милен Велчев да предостави копие от договора с Британската фирма Crown Agents. Мотивите на магистратите са, че решението на тричленния състав е постановено при допуснато нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. На първо място съдиите отбелязват, че тричленният състав не се е произнесъл по законосъобразността на маркирането с гриф за сигурност на договора, поради което изводът му, че същият съдържа класифицирана информация, е необоснован. На второ място тричленният състав е събирал доказателства (преглед на договора) в закрито заседание по реда на чл. 41, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) след приключване на устните състезания и обявяване на делото за решаване като по този начин е нарушил правото на защита на жалбоподателя, който не е могъл да се запознае с установените факти и обстоятелства. Делото е върнато за ново разглеждане от друг тричленен състав на съда.

Измененения в Закона за защита на личните данни ограничават достъпа до информация
На 7-ми април Министерският съвет прие проект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, с което се предвижда обработката на лични данни, свързани с престъпления, административни нарушения, присъди по наказателни дела и мерки за сигурност да става само под контрола на компетентните органи.

Измененията предвиждат още отмяна на разпоредбата за предоставяне на лични данни, съдържащи се в публични регистри. Достъп ще се осигурява само “при изпълнението на задача от обществен интерес”. Дава се възможност на работодателите свободно да събират чувствителни лични данни. Комисията за защита на личните данни не е информирана за предложенията и не е участвала в обсъждането им. Необходимо е поправките да бъдат предоставени за обществено обсъждане, за да бъде балансиран закона, коментира Александър Кашъмов от ПДИ. Той допълни, че ако ограниченията влязат в сила, това ще доведе до противоречие със Закона за достъп до обществена информация.

Законът за достъп до обществена информация дава право на достъп до договора за строежа на магистрала “Тракия”

Досието на договора за концесия на магистрала “Тракия” е обществено-достъпна информация според Закона за достъп до обществена информация, заяви адвокат Александър Кашъмов от Програма Достъп до Информация. Законово задължение на министъра на Регионалното развитие е да изпрати досието на концесията, което съдържа всички документи по проекта, в публичния регистър към МС. Според съществуващото законодателство, концесионните договори са публични и не може да има ограничения на достъпа поради търговска тайна. Достъп до документите ще покаже спазена ли е процедурата по възлагане на концесия, има ли становище на Евростат и съгласие на Европейската инвестиционна банка за сключването на договора.

Архивът на Държавна сигурност не е държавна тайна
Достъпът до досиетата стана проблем след отмяната на едноименния закон през 2002г., коментира адвокат Александър Кашъмов от ПДИ. Изказването дойде след изявление на министър Петканов относно законовите пречки за разсекретяване архива на бившите тайни служби. Министърът цитира некоректно практиката на Върховния административен съд, който поне в три решения е обявил, че архивът на Държавна сигурност не е държавна тайна, припомни юристът от ПДИ. През 2004г. ВАС осъди министъра да даде достъп до архивите на журналиста Христо Христов от в-к “Дневник”.

Прокурор защити позицията на търсещите информация в съда
На заседанието пред петчленен състав на Върховния административен съд на 14 април по делото на Програма Достъп до Информация и двама народни представители срещу отказ на министъра на администрацията да предостави договора с “Майкрософт” за доставка на 30 000 софтуерни пакета за администрацията, представителят на прокуратурата застана на страната на защитниците на правото на информация. Според жалбоподателите процедурата по избор на доставчик е нарушена, тъй като не е проведен конкурс. От своя страна, министър Калчев твърди, че поръчката е за продукти на “Майкрософт”, и затова не са разгледани алтернативни оферти. Адвокатите на министър Калчев не се явиха на заседанието.

Семинар по достъпа до информация в Латинска Америка
На 27 април ръководителят на правния екип на ПДИ, Aлександър Кашъмов, взе участие в работна среща в Буенос Айрес на тема: “Международният опит и успешните начини за ефективно упражняване на правото на достъп до информация”. На 2 май в Чили адвокат Кашъмов участва и в работна група “Опитът в прилагането на стандартите в правото на информация. Кооперативни стратегии и наблюдение на дейността на организациите за Гражданско общество”. Срещите са организирани от Аржентинската Асоциация за граждански права, Център за прилагане на обществени политики за равенство и развитие, Британското посолство в Буенос Айрес, и “Правна Инициатива” към Отворено общество.

Информацията за атентата срещу папа Йоан Павел II-в Интернет
Информация от архивите на ЩАЗИ и Държавна сигурност за атентата срещу папа Йоан Павел II през 1981г. ще бъде публикувана в интернет. Това обяви председателят на Държавната Комисия по сигурност на информацията Цвета Маркова. Според съобщението от 15 април папката, съдържаща кореспонденцията между двете тайни служби трябва бъде на разположение на гражданите в приемната на ДКСИ.

Проверяват кандидатдепутати за връзки с ДС
Държавната Комисия по сигурност на информацията ще предостави имената на бивши агенти на службите за сигурност на лидерите на партиите и коалициите, участващи в изборите за 40-то Народно събрание. Партийните лидери ще решават сами дали да оставят в листите хората с нечисто минало.

Румъния започна разсекретяването на милиони досиета на тайната полиция “Секуритате”
20 000 файла са предадени на независимият Национален съвет за изследване архивите на “Секуритате”, която ще анализира възможния риск за националната сигурност от разкриването на информацията, съдържаща се в документите. Скоро ще стане ясно дали обвиненията към видни политици, държавни служители, съдии и други публични фигури, за съучастие с тайните служби са верни. Повече от 100 000 досиета са изгубени или унищожени по време и непосредствено след революцията от 1989 година срещу комунистическия диктатор Николае Чаушеску.

Институциите в Сърбия не прилагат Закона за достъп до информация
Проучване на “Прозрачност - Сърбия,” показва, че институциите не изпълняват задълженията си по Закона за достъп до информация, който влезе в сила в Сърбия през ноември 2004. От 151 заявления за достъп до обществена информация, 20 са получили неопределен отговор показва същото проучване. Сръбският министър на правосъдието, Зоран Стойкович, обеща да предостави офис и телефонна линия на Комисаря по приложението на Закона за достъп до информация след критика на местна неправителствена организация.

Комисия проверява изпълнението на Закона за свобода на информацията в САЩ
Правната комисия на Сената създаде на Комисия по приложението на Закона за Свобода на информацията. Комисията, създадена по предложение на на сенатора Джон Корнин, трябва да предсатви пред Конгреса и Президента на САЩ, своите препоръки относно сроковете при разглеждане на заявления за достъп до информация.

Европейската комисия задължена да предостави информация
Австрийска организация за защита правата на потребителите осъди Европейската комисия за отказ да предостави официални документи. На 13 април 2005г Европейският съд анулира отказ на Комисията от 2002г. да предостави достъп до досието по случая “Ломбардски клуб”. Случаят касае водени в Австрия дела срещу скандален картел от осем банки, които са ощетявали клиентите си години наред. Съдът се позова на Регламент 1049/2001, който урежда достъпа на гражданите и юридическите лица на ЕС до официални документи на Европейския Парламент, Съвета и Комисията.

Associated Press съди Пентагона
Associated Press подаде жалба срещу отказ на Пентагона да предостави информация. В края на 2004г. журналисти от международната медия са подали заявление по Закона за свобода на информацията за достъп до 558 свидетелски показания от разпитите на задържаните в американската военна база “Гуантанамо”. Според адвокати на медията, заявлението е пренебрегнато и Пентагонът може да бъде задължен да предостави информацията само по съдебен ред.

Президентът Джордж Буш създаде нова длъжност
Американският президент назначи координатор на обмена на данни между различните разузнавателни служби. Постът е създаден в рамките на реформата за повишаване ефективността на американското разузнаване. Обменът на информация е приоритетна задача в тази реформа, след като анализите на разузнавателната дейност преди 11 септември 2001 г. показаха недостатъчна координация между различните служби.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP