Информационен бюлетин
Брой 4(16), м. април, 2005

ПДИ обучи общински служители от Пловдив и Пазарджик
Антон Андонов, ПДИ

Двудневен обучителен семинар на тема “Свобода на информацията” за служители от местнaта администрация проведе Програма Достъп до Информация на 7 и 8 април 2005г. Кмет на район в Пловдив, секретари на общински администрации, юрисконсулти, служители по сигурността на информацията, администратори от отделите ГРАО и ТСУ се събраха в зала “Дружба” на хотел “Санкт Петербург” в града на тепетата. В обучението взеха участие общински служители от градовете Асеновград, Велинград, Калояново, Кричим, Куклен, Лесичово, Панагюрище, Перущица, Пещера, Пловдив, Първомай, Ракитово, Сопот, Стамболийски, Хисаря.

В рамките на два дни експертите от Програма Достъп до Информация - Гергана Жулева и Александър Кашъмов, представиха Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), неговите ограничения, както и практики по неговото прилагане.


Андрей Бартошевич, Гергана Жулева, Брано Оргоник (V.V.M.Z) и Александър Кашъмов по време на първия ден от обучението

Лектор на обучението бе и Андрей Бартошевич от Словакия. Той представи Словашкия закон за свобода на информацията, както и интересни примери за неговото изпълнение или нарушение. Господин Бартошевич подчерта, че гражданското доверие е условие за ефективно и успешно управление.


В обучениети взеха участие 30 общински служители

В процеса на работа над 30 служители от общинската администрация споделиха опита си в областта на предоставяне на достъп до информация. Според тях свободата на информация е необходимо условие за формиране на собствено мнение на гражданите относно работата на общинската администрация, тя е основен фактор за повишаване на гражданската активност и упражняване на конституционните права. Свободата на информация повишава отговор-ността на служителите и има антикорупционен ефект, подчертаха участниците.
Важна част от обучението беше свързана с решаването на конкретни казуси. Във всички тях, участниците в обучението трябваше да направят баланс на правото на достъп до информация и зашитен интерес, като лични данни, интерес на търговеца и др.

Нуждата от преценка в определени случаи по предоставяне на достъп до информация бе изтъкната като основен проблем от участниците. Според тях, за взимане на адекватни решения, е необходимо детайлно познаване на законодателството. В този смисъл те определеха и ползата от проведения семинар като голяма.

Обучението за служители от местната администрация от Пловдивска и Пазарджишка области се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ, с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Основната цел на проекта е подобряване практиките на предоставяне на достъп до информация в България.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP