Новини - съдебни дела

 

 

Информационен бюлетин
Брой 3(15), м. март, 2005

Достъпниците по света: “Седмица на свободата на информация” в САЩ (Sunshine Week)

Първата национална “Седмица на свободата на информация” (http://www.sunshineweek.org/) в САЩ се проведе в периода 13 -19 март . Твоето право да знаеш” бе мотото на кампанията, която започна дебата за правото на обществото на достъп до правителствена информация.

Кампанията се реализира с участието на национал-ни, федерални и местни медии на територията на Щатите. Федерални и държавни законодатели, библиотекари, обществени групи и неправителствени организации обединиха усилията си, за да припомнят на управляващи и граждани, че управлението е в ръцете на хората и правителството трябва да отговаря пред тях. Ежедневници, седмични издания, списания, електронни медии, радио и телевизионни станции отразиха събитията, съпровождащи инициативата за провокиране на обществена дискусия относно значението на отвореното управление.

"Прозрачността при управлението е важна не само за журналистите, но и за всички граждани на обществото. Проблемът не е само за пресата, той стои и пред обществото”, каза Анди Александър, председател на секцията по Свобода на информацията към Американското общество на издателите на вестници. “Обезпокояващо голямо количество обществена информация се държи в тайна от хората и проблемът се задълбочава с всеки изминал ден. Гражданите не само имат право да знаят, те имат нужда да знаят”, смята той.

Проведена анкета по повод “Седмицата на свободата на информация” сочи, че:

35 % от анкетираните са “много обезпокоени” от увеличаването на секретността в управлението. Такъв е процентът (35 %) и на тези, които са “донякъде обезпокоени”. Две трети от запитаните смятат, че достъпът до информация е жизнено важен за доброто управление. За сравнение са посочени резултати от същата анкета, проведена през 2000г. - тогава 38% са били “много обезпокоени”, 34% - “донякъде обезпокоени”, а за 60% от анкетираните достъпът до информация е определен като жизнено важен за доброто управление.

"Изненадани сме, че промяната в общественото мислене относно секретността след атентатите в САЩ от 11 септември 2001г. е незначителна,” отбелязва Анди Александър. “С настоящите военни действия и борбата срещу тероризма, може да си помислите, че хората биха били по-толерантни към затегнатия държавен контрол върху информацията. Резултатите от проучването, обаче не сочат това. Гражданите са не само разтревожени от секретността, но също така осъзнават и значението на достъпа до информация като признак за доброто управление. Нашата цел е да се повиши обществената нетърпимост относно тенденцията към ограничаване на информацията”, каза г-н Александър за проекта.
Други данни от проучването сочат, че 39% от анкетираните през 2005 г. скоро не са чували новини относно реформи в законите за свобода на информацията. Тази цифра показва, че въпреки загрижеността на хората за достъпа до информация, те не са запознати с конкретните закони, което означава, че не познават и правата си. Целта на проекта“ Седмица на свободата на информация” е да се популяризират правата на гражданите.

Надяваме се, че тази кампания ще разпали обществения дебат относно ценностите на отвореното управление и вредата за гражданите от прекомерната секретност в правителството”, смятат организаторите на кампанията.

Превод от английски: Диана Банчева


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP