Новини - съдебни дела

 

 

Информационен бюлетин
Брой 3(15), м. март, 2005

Наблюдение на практиките: Властта си помага чрез ЗДОИ, за да крие информация
Зарко Маринов, издател на в. “Отзвук”, гр. Смолян

- Г-н Маринов, колко заявления по ЗДОИ сте подали досега?

- Повече от двадесет са. Отговорите са различни, но в по-голямата си част са неудовлетворителни и съдържат информация, която не ми е нужна, въпреки че в заявленията се сочи точно и ясно какво искам да ми се отговори. Местните институции по-скоро отбиват номер с отговорите си, вместо да предоставят обществена информация. Например, попитахме община Смолян - какви обществени поръчки е възложила, на кого и на каква стойност? В отговора на администрацията имаше само броя на поръчките и нищо повече. Проверихме дали обществените поръчки са отразени в Регистъра за обществените поръчки - оказа се, че тази информация я няма и там. Всъщност, в крайна сметка се разбра, че информация, която трябва е публична, не е регистрирана въобще.

- Завеждали ли сте досега дела срещу институция за отказ на информация по ЗДОИ?

- Дела не съм завеждал, заради спецификата на град като Смолян. Институциите възприемат правото на достъп до обществена информация не като принципен въпрос, който е регулиран дори чрез закон, а като лично заяждане с определен служител или администратор и дори като политическа атака от страна на вестника, който издавам. Затова дела по ЗДОИ до момента не съм водил.

- Как смятате да работите занапред, Вие да питате, а те да не Ви отговарят ли?

- Практика на изданието е вече да работим по втория начин, т.е намираме си човек от съответната институция, който да ни изнесе отвътре това, което ни интересува. Бихме завели и дела срещу отказ на чиновниците, но се получава един много сложен казус от практическа гледна точка. Ние искаме информация от Областната управа, от РИОСВ, от РИОКОЗ (бившата ХЕИ), или други институции, задължени по ЗДОИ, които са със седалище в Смолян. Те спокойно могат да ни върнат заявлението и да кажат, че отговорен е съответният министър, което често се получава и на практика при досегашната ни работа. Когато ми отговори министърът и информацията не ме удовлетворява, аз трябва да заведа дело в София срещу него, което ще се влачи дълго и дори може да му е изтекъл мандатът. Сам разбирате, че това е загуба на много енергия и пари. Ето защо, предпочитаме гореспоменатия начин, вместо по официалния път.

- Какво трябва да стане, за да се промени отговорността на институцията към подаваните от гражданите заявления?

- Според мен институциите по места трябва да бъдат отговорни пряко, а не да прехвърлят топката към съответното министерство или централата в столицата и така отговорността да се размива. Те трябва да бъдат задължени да предоставят цялата информация, която се изисква от съответните въпроси в заявлението. Законът в сегашния си вид дава възможност на институциите, задължени по ЗДОИ, да крият информация чрез “прехвърляне на топката” и с бюрократични трикове.

Интервю на Валентин Хаджиев, координатор на ПДИ, гр. Смолян


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP