Новини - съдебни дела

 

 

Информационен бюлетин
Брой 3(15), м. март, 2005

“Наградите са за нашите постоянни усилия!”
Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

- Две награди получи Програма Достъп до Информация (ПДИ) през март. Те ще Ви бъдат връчени на Петия годишен Форум на свободата, организиран от фондация “Атлас” в Маями, САЩ през месец април. Какви са чувствата, с които приемате тези награди, г-жо Жулева?

- Приемам наградите с чувство на удовлетворение, поради това, че те са международно признание за усилията ни в застъпничеството за свободата на информацията и конкретните резултати, които сме постигнали ние, като организация в България. Едновременно с това чувствам и лично удовлетворение, тъй като последните осем години от моя живот са свързани с организацията, нейното създаване, развитие и утвърждаване. Известно е, че в конкурса участват организации от цял свят. Ето защо казвам, че наградите са и международно признание. Щастлива съм, че категорията, в която ПДИ получава награда е за утвърждаване на свободата като “етика и ценности”. Както е известно, още от създаването си, екипът на Програма Достъп до Информация работи за защита на правото на достъп до правителствена информация като ценност на демократичното общество.

Това се отбелязва специално от член на журито на конкурса. Специално са отличени нашите усилия за защита на правото на достъп до информация в съда. “Дори в развитите демокрации като Съединените щати, ние се нуждаем от продължаващо използване и на съдилищата, за да се защитава и развива достъпът до правителствена информация...” - така мотивира подкрепата си за нашата награда друг член на журито.

Второто отличие е за цялостно институционално развитие на организацията. Както вече отбелязах, аз съм особено радостна за тази награда. Искам да благодаря на всички, които вярваха в нас, подкрепиха ни и ни подпомагаха през годините - нашите първи донори от Новиб, всички други финансиращи ни организации, координаторите ни, доброволците и симпатизантите! Аз лично искам да благодаря на всички бивши и настоящи колеги от екипа за тяхната съпричастност и всеотдайност!

- Може ли да се каже, че наградите са плод и на усилията на ПДИ в областта на обученията на граждани, НПО, журналисти, а и държавната администрация в прилагането на ЗДОИ?

- За нас от ПДИ обученията са съществен елемент на разясняването на правото на достъп до информация, което е важна част от нашата работа. Макар да не става въпрос за конкретен резултат - тук и сега, а за постоянна просветна работа, тези обучения допринесоха хората да знаят за своето право на достъп до информация и да го практикуват. Що се отнася до държавната администрация, с тези обучения, макар да не са били сред целите на организацията, се постигна много за застъпническата кампания за прилагането на закона. В началото, след приемането на закона, никой не го правеше. Законът беше непознат на администрацията, тъй като не беше предварително обсъждан с нея. Нямаше политическа воля за прилагането му, а и самият закон не създава задължения за обучения на служителите. Беше ясно, че има проблеми и необходимост в това отношение - обучени по закона служители. От това в голяма степен зависи как хората ще упражняват по-лесно правата си по закона. Така ние започнахме да предлагаме тази услуга - обучения по свобода на информацията и за администрация.

- Ще се промени ли с нещо занапред дейността на ПДИ?

- От тук нататък ни очаква работа. Това е, което ни предстои. Мисля, че наградите са признание за някакви постижения. За постижения в един процес. Но, за да могат тези постижения наистина да се отстояват, трябва да се работи. Сега ни награждават за постигнати резултати в усилията ни да се утвърждават ценности. Както всички знаем обаче, ценностите не се утвърждават веднъж завинаги. А освен това нито свободата, нито ценностите на демокрацията са нещо веднъж завинаги дадено. Така че, всъщност, нас ни очаква това, което и до сега правихме. Просто трябва да го правим добре, професионално и да показваме, че тези награди не са получени случайно. Наградите са за постоянни усилия.

Интервю на Антон Андонов, ПДИ


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.04.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP