Информационен бюлетин
Брой 1(13), м. януари, 2005

Достъпниците по света: Стоманеният гигант ISCOR осъден да предостави документи
Тебохо Макхалемеле, Център за отворено управление и демокрация, ЮАР

На 26 януари 2005 година, Върховният Съд в Претория (Южноафриканската република, ЮАР) постанови по силата на Закона за достъп до информация стоманеният гигант ISCOR да предостави определени документи, включително протоколите от срещите на ръководството в периода 1965-1973 година.

Разтърсващото съдебно решение е в резултат на заявление по Закона за достъп до информация, подадено от Мондли Хлачвайо, магистър в Университета във Витватершанд. По реда на закона, той поискал достъп до протоколите на дружеството ISCOR за период, в който то е било обществена институция. Документите били необходими на студента за целите на дисертацията му на тема “Трудови отношения в периода 1965-1973 година".

След отказа да му бъдат предоставени, Хлачвайо подава жалба до Върховния съд в Претория.
ISCOR системно е отказвал да предостави исканата информация, посочвайки всеки път различни причини. Според дружеството, исканите документи не съществуват и/или изследователите нямат право на достъп до тях.
Друг посочван мотив бил, че ISCOR не е и никога не е бил обществена институция. Исканите документи се отнасяли до дейността и управлението на частна организация и следователно не могат да бъдат предоставени.

Съдията Ван дер Вестхузен отхвърли тези доводи като задължи ISCOR, който е бил държавно предприятие в определения период и е имало обществени функции, да предостави поисканите документи, заедно с протоколите от срещите на ръководството. При разглеждането на случая, съдията е взел под внимание различни фактори, като целите на предприятието, размера на дяловото участие на държавата, както и постановления от Закона за стоманената индустрия от 1928 и 1979 година.

Адвокатът на жалбоподателя, Тебохо Макхалемеле от Консултативния Център за отворено управление и демокрация, приветства решението като стъпка напред в борбата на гражданите за информация. Време е те да възприемат сериозно правото на достъп до информация и да изпълняват задълженията си по Закона, смята г-жа Макхалемеле. Според нея решението по този случай е от много голяма полза за обществото. “В интерес на всички южноафриканци е да бъдат отворени за достъп документите от годините на апартейда и да се постигне прозрачност на действията на държавните институции. Съществено важно е организации, които наемат хора да съдействат за предоставянето на информация и/или документи, които биха подпомогнали конструктивен академичен анализ, особено в светлината на тяхната собствена история. Това съдебно решение изпраща сигнал до другите институции за несъстоятелността на подобно противопоставяне в съдебната зала”.

Превод от английски: Диана Банчева


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.02.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP