Информационен бюлетин
Брой 1(13), м. януари, 2005

Приключения със заявления: Тайна ли е кой усвои бюджетния излишък за 2004 г.
Антон Андонов, ПДИ

Интересът

И нека жадните, които отпиват от този извор, да се сещат за майстора, който го е изградил, пише до коритата на каменна чешма в Лудогорието, останала може би от времето на колективизацията. Подобни послания са много, а датировката им е в диапазона от Османското владичество по наши земи, та до строителството за 1300-та годишнината на България, че и след това. И винаги имената на майсторите са отбелязвани с гордост за самите тях. След няколко годишно прекъсване, традицията беше възстановена в края на 2004 година с изпълнението на т. нар. малки демонстрационни проекти, когато вместо таблички с имената на майсторите, се появиха табели, че обектът е изграден от правителството на НДСВ. Проектите бяха реализирани със средствата от излишъка в държавния бюджет и след кратка полемика в медиите, надписите срамежливо изчезнаха. Табелките изчезнаха, но останаха въпроси. Кои бяха майсторите на чешмичките (училищата, площадките, спирките, мазилките), кой и как ги избра, колко средства бяха усвоени, при кого отидоха парите. Разпределител на средствата се оказаха областните управители. В духа на положителната практика след реализацията на проектите в края на 2004 г., част от областите се отчетоха пред обществеността и като пример в това отношение може да бъде посочена област Сливен, която предостави подробни данни за проектите си в сайта на областния управител. Воден от журналистическо любопитство за отговорите на тези въпроси се поинтересувал и кореспондентът на вестник "Монитор" в Шумен Красимир Крумов.

Приключението

“Областният управител на Шумен - Нора Чалъкова е доста плаха в контактите си с медии, но, поне на думи, е готова за диалог. Затова беше нормално, преди да използвам предвидените от ЗДОИ механизми за получаване на информация, да си я поискам по класическия начин - с въпроси и отговори по телефона. Попитах областния управител колко са малките демонстрационни проекти, реализирани на територията на област Шумен, в каква процедура са избрани изпълнителите, кои са те и какви средства са усвоили. Единственият конкретен устен отговор беше, че проектите са 99, но справката за тях още не била изготвена. Журналистите, в това число и аз, ще я получат, но за съжаление, по съвет на юристите си, г-жа Чалъкова не може да даде имената на изпълнителите, защото те са тайна, а за назоваването е необходимо поименното им съгласие,” каза г-н Крумов.

Подтикван от интереса си към темата, Красимир Крумов потърси съдействие от правния екип на Програма Достъп до Информация. По съвет на адв. Александър Кашъмов, Крумов подава заявление за достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на 5 януари 2005 г.

В деня, в който заявлението е депозирано, областният управител излиза неочаквано в отпуск по болест. По време на нейното боледуване в електронните пощи на шуменските журналисти се получава мейл от името на областната администрация, в който, без да е пряк отговор на подаденото в началото на януари от Красимир Крумов заявление, се дава отговор на поставените в него въпроси. Споменава се, че избраните фирми са 16 на брой, имената им отново са спестени. По същото време, от реализираните демострационни проекти в област Шумен се заинтересуват и представители на четири политически партии в града. И те получили отговор, че подобна информация за изпълнителите на демонстрационните проекти е служебна тайна.

Развръзката?

На 24 януари т.г. кореспондентът на в.”Монитор” в Шумен получава с препоръчано писмо, отговор на подаденото от него заявление по реда на ЗДОИ. В него се посочва, че в момента в областната администрация подготвят информационен сайт, в който ще бъде публикувана цялата информация за реализираните в област Шумен демонстрационни проекти. За старта на сайта, г-н Крумов щял да бъде информиран лично от областния управител.
“За мен отговорът на областния управител представлява мълчалив отказ. В писмото има обещание, а не информация, която търся, казва Крумов. “Интересът ми към майсторите на чешмичките в областта става още по-голям, защото се подхранват съмнения за корупционно поведение при избора на изпълнители и изпълнение на проектите. Само точният и конкретен отговор на поставените от мен въпроси може да позволи по-нататъшно разследване, което да отговори дали изпълнителите на проектите съвпадат със спонсорите на предизборната кампания на НДСВ, дали осчетоводените строително-ремонтни дейности действително са на документираната стойност или цената им е завишена, за да има за отчисления в партийната каса?”, допълва той.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 02.02.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP